<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 พ.ย. 2542 15:30 หอประชุม สถาบันราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-นักศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี และประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ

หมายเหตุ    มีการแสดงนาฏศิลปไทย ประกอบเพลง ประวัติหลวงตามหาบัวฯ โดย เพลิน พรหมแดน และนักศึกษาภาควิชานาฏศิลป สถาบันราชภัฏอุดรธานี ก่อนเริ่มงาน
7 พ.ย. 2542 07:00 วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม หลวงตาเมตตาไปเป็นประธานในการทอดกฐินวัดชัยมงคล และวัดถ้ำยา
10 พ.ย. 2542 13:00 บรรยายธรรม เรื่อง "ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต " หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
13 พ.ย. 2542 18:30 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อบรมธรรมและพักค้างคืนที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร 
14 พ.ย. 2542 14:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์  คณะกรรมการ และศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศ  มีสมานฉันท์พร้อมใจกันจัดงานวันน้อมรำลึกถึงคุณูปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา พร้อมถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ เนื่องวันคล้ายวันมรณะภาพของท่านพระอาจารย์มั่นครบ 50 ปี และในปัจฉิมสมัยจนถึงกาลอวสานแห่งชีวิต ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ เป็นเวลาติดต่อกันนานถึง 5 พรรษา  
21 พ.ย. 2542 10:00 วัดหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ (หินร้อยก้อน) บ้านโนนเชียงค้ำ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายอำเภอฯ-ข้าราชการ-ตำรวจ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา และคณะสงฆ์ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก