<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
7 ก.พ. 2542 14:00 วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ยอดรวมผ้าป่าช่วยชาติ และเปิดพิพิธภัณฑ์เจดีย์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2542
   เงินบาท     3,001,160   บาท
  ดอลลาร์           1,954   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 26.01 กิโลกรัม (หรือ 1,710 บาท 76 สตางค์)
8 ก.พ. 2542 00:00 ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม แสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติ
14:00 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขามเรียง) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ ม.มหาสารคาม และผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
9 ก.พ. 2542 14:00 หอประชุมพญานครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท    824,613.25   บาท
  ดอลลาร์              742   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    39   บาท  06  สตางค์
11 ก.พ. 2542 14:00 โรงงานมะเขือเทศศรีเชียงใหม่ บ.ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จก. อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายอำเภอศรีเชียงใหม่ – ประธานชมรมพัฒนาการเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง-โรงงานมะเขือเทศ-เกษตรกรชาวไร่มะเขือเทศ และชาวศรีเชียงใหม่  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ
  เงินบาท       581,188   บาท
  ดอลลาร์             179   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก       5.39   บาท
(จำนวนมะเขือเทศ  2,000  ลัง น้ำหนัก 50,000 กก.)
14 ก.พ. 2542 07:00 ประรำพิธีหน้าวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ชาวบ้านตาด และใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมทำบุญข้าวเปลือกประจำปี 2542 โดยจัดเป็นกองผ้าป่าข้าว ทองคำ ดอลลาร์ เงินตราต่างประเทศ และเงินบาท เพื่อร่วมสมทบทุนเข้า\"โครงการช่วยชาติ\"
   ทองคำหนัก      322.56        บาท หรือ       4.903       กิโลกรัม
   ดอลลาร์                     1,991.00     เหรียญสหรัฐ
   เงินบาท                952,701.50     บาท
   ข้าวเปลือก(ข้าวเหนียว)  2,761 กระสอบ   1,380,500.00    บาท
   ข้าวเปลือก(ข้าวเจ้า)          355  กระสอบ      213,000.00    บาท
   ข้าวสารเหนียวถุง    12 ก.ก. 1,000   ถุง      132,000.00    บาท
   ข้าวสารเจ้าถุง         12 ก.ก.    400    ถุง        57,600.00    บาท
14:00 ประรำพิธีหน้าวัดป่าบ้านตาด พระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นภาคอีสาน(ร่วมช่วยชาติเป็นครั้งที่ 7) และคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาทั่วประเทศร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ
  เงินบาท      568,243   บาท
  ดอลลาร์              821   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    442  บาท 31 สตางค์
19 ก.พ. 2542 14:00 หอประชุม สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
20 ก.พ. 2542 00:00 เดินทางไป จ.พิษณุโลก
21 ก.พ. 2542 14:00 วัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ เป็นครั้งที่ 2
22 ก.พ. 2542 00:00 เดินทางไป จ.ตาก
23 ก.พ. 2542 18:00 เวทีริมปิง หน้าสำนักงานเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ 
ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
24 ก.พ. 2542 18:00 หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ 
ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ
25 ก.พ. 2542 00:00 เดินทางไป  อ.แม่สอด จ.ตาก
26 ก.พ. 2542 14:00 หอประชุม สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ
27 ก.พ. 2542 10:00 เดินทางกลับ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก