<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
7 มี.ค. 2542 14:00 วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดมุกดาหาร และคณะศิษย์ศรัทธาทั่วประเทศ เปิด \"เขมปัตตเจดีย์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต\"เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงองค์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พร้อมกับร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ รวมยอดบริจาควันที่ 6-7 มีนาคม 2542 ดังนี้
  เงินบาท   3,001,160   บาท
  ดอลลาร์           1,954   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     26.30    กิโลกรัม
13 มี.ค. 2542 14:00 เดินทางไปกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย พักวัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
14 มี.ค. 2542 14:00 วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
15 มี.ค. 2542 00:00 เดินทางไปจังหวัดสระแก้ว
16 มี.ค. 2542 14:00 ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดสระแก้ว ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
17 มี.ค. 2542 19:00 วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี คณะสงฆ์วัดทุ่งสามัคคีธรรม ผู้บวชเนกขัมมะ ศิษยานุศิษย์ ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
18 มี.ค. 2542 00:00 เดินทางไป อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
19 มี.ค. 2542 13:00 วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ จากนั้นหลวงตาเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
20 มี.ค. 2542 16:00 คุ้มขุนแผน วังโบราณ (ข้างวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร) อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
21 มี.ค. 2542 00:00 เดินทางไปจังหวัดชัยนาท
22 มี.ค. 2542 14:00 วัดดอนตูม ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
23 มี.ค. 2542 00:00 เดินทางไปจังหวัดสระบุรี
24 มี.ค. 2542 16:30 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
25 มี.ค. 2542 10:00 เดินทางกลับ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก