<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนเมษายน 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
5 เม.ย. 2542 00:00 สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3  กรุงเทพฯ
7 เม.ย. 2542 14:00 เดินทางไปกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
9 เม.ย. 2542 16:00 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท    3,467,819.75  บาท
  ดอลลาร์             1,762   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  9  กิโลกรัม  22.14  บาท
10 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
11 เม.ย. 2542 07:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 คณะศิษย์ศรัทธา ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญผ้าป่ามหากุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการช่วยชาติฯ ล่วงหน้า
12 เม.ย. 2542 14:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ - หลวงตาฯ แสดงธรรมเทศนา ในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการช่วยชาติฯ จากนั้น คณะกรรมการแถลงข่าวผลงานของโครงการช่วยชาติฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งยอดการรับบริจาคดอลลาร์ ทองคำ และเงินบาททั้งหมดของโครงการช่วยชาติฯต่อสื่อมวลชน
- คณะกรรมการแสดง ตรวจแยก และชั่งน้ำหนักทองคำในส่วนที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติม เพื่อมอบให้ บริษัท เกรทเทสท์โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด หลอมให้เป็นทองแท่งมาตรฐานสากลต่อไป โดยมีการตรวจนับทองคำที่ได้รับบริจาคมาแสดงต่อสื่อมวลชนและประชาชน
- คณะศิษย์ศรัทธาร่วมแสดงความรักชาติทำบุญผ้าป่ามหากุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการช่วยชาติฯ 
13 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
16 เม.ย. 2542 14:00 หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผู้ว่าฯ – ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด – คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท     1,147,280    บาท
  ดอลลาร์             241    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 4 กิโลกรัม 29 บาท 20 สตางค์
17 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
18 เม.ย. 2542 17:00 สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าช่วยชาติฯ ในวโรกาสนี้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน 
  เงินบาท    3,973,688.75   บาท
  ดอลลาร์              7,019   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    11  กิโลกรัม  13  บาท
19 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
20 เม.ย. 2542 14:00 สโมสรกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ อธิบดี-ผู้บริหาร-ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน-ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท      1,950,168   บาท
  ดอลลาร์            2,376   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   1  กิโลกรัม  3.81 บาท
21 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
22 เม.ย. 2542 14:00 หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต ปลัดฯ–ผู้บริหาร-ข้าราชการ--เจ้าหน้าที่-ครูอาจารย์กระทรวงศึกษาธิการ-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท      1,301,408   บาท
  ดอลลาร์            1,105   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  1  กิโลกรัม  54.35  บาท
23 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
24 เม.ย. 2542 16:30 พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท    3,439,119   บาท
  ดอลลาร์          3,202   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   9 กิโลกรัม 0.13 บาท
25 เม.ย. 2542 15:30 วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ศิษยานุศิษย์ท่านพ่อลี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา ในโอกาสบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพครบรอบปีที่ 38 อุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2542 
และเนื่องจากในปี 2542 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา ครบ 6 รอบ ทางวัดอโศการาม จึงได้จัดให้มีการหล่อรูปจำลอง พระอุปคุปต์มหาเถระ พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ  เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดอโศการาม   พระเถระทั้ง 3 องค์เป็นพระเถระที่ทรงคุณอย่างยิ่งต่อบวรพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ เป็นพระธรรมทูต 2 องค์แรก ที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแคว้นสุวรรณภูมิ หรือในอาณาเขตประเทศไทยสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกและสักการะบูชา เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วย ยอดบริจาคช่วยชาติดังนี้
  เงินบาท       414,135   บาท
  ดอลลาร์            1,064   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    209.59   บาท
26 เม.ย. 2542 17:00 บริเวณสนามฟุตบอล กรมทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษาเจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรีร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท    3,095,190   บาท
  ดอลลาร์            4,231   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      240  บาท  69  สตางค์
27 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
28 เม.ย. 2542 16:00 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (แห่งใหม่) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน พ่อค้า ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯ
  เงินบาท   1,224,460.75  บาท
  ดอลลาร์             1,831  เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก        4.044  กิโลกรัม
29 เม.ย. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
30 เม.ย. 2542 13:00 อาคารจอดรถชั้น 7A สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. ผู้ว่าฯ – เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง – ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตาฯ
  เงินบาท       963,396   บาท
  ดอลลาร์          2,670   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 19 บาท 57 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก