<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
15 มิ.ย. 2542 16:30 เดินทางไปพักค้างคืนที่จ.ลำปาง (แวะอ.เถิน รับผ้าป่าหอประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง) นายอำเภอฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์ อำเภอเถิน ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ (เดินทางต่อพักที่วัดสำราญนิวาส อ.เกาะคา จ.ลำปาง)
16 มิ.ย. 2542 14:00 บริเวณโรงเรียนตำรวจภูธร ภาค 5 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) พร้อมด้วยศิษย์ศรัทธา ตลอดจน-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จ.ลำปาง ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
17 มิ.ย. 2542 00:00 เดินทางไปพักค้างคืนที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า   อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน
18 มิ.ย. 2542 14:00 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 4-5-6-7(ธ) พร้อมด้วยคณะศิษย์ศรัทธา ตลอดจน-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จ.ลำพูน ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวาย ผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  เดินทางไปพักค้างคืนที่วัดเจดีย์หลวง  จ.เชียงใหม่
19 มิ.ย. 2542 14:00 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิษย์ศรัทธาตลอดจนข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
20 มิ.ย. 2542 00:00 เดินทางโดยเครื่องบินไปพักค้างคืนที่วัดบ้านใหม่  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน
21 มิ.ย. 2542 14:00 อาคารบุญชู ตรีทอง ร.ร.ห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
22 มิ.ย. 2542 00:00 เดินทางโดยเครื่องบินกลับเชียงใหม่ ไปพักค้างคืนที่ไร่บุญรอดบริวเวอรี่  อ.เมือง  จ.เชียงราย
23 มิ.ย. 2542 14:00 อาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง(ครั้งที่ 2) (เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติฯ กับหลวงตาฯ
24 มิ.ย. 2542 13:00 ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (เดินทางจากจ.เชียงราย-ขอนแก่น โดยเครื่องบินทหารบก) คณะแพทย์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพ่อค้า- ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป-ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ (จากนั้นหลวงตาเดินทางกลับจ.พะเยา โดยเครื่องบิน)
25 มิ.ย. 2542 16:00 ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ. พะเยา ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯ
26 มิ.ย. 2542 00:00 เดินทางและพักที่บ้านพักรับรองเขื่อนสิริกิตติ์  จ.อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2542 00:00 พักที่บ้านพักรับรองเขื่อนสิริกิตติ์  จ.อุตรดิตถ์ บ่ายเดินทางไปค้างคืนที่ จ.แพร่
28 มิ.ย. 2542 17:00 บริเวณลานเอนกประสงค์ ริมน้ำน่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา เป็นครั้งที่ 2
29 มิ.ย. 2542 00:00 เดินทางและพักที่วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
30 มิ.ย. 2542 16:00 โรงเรียนการป่าไม้ อ.เมือง จ.แพร่ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) พระครูวิมลคณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำปาง-แพร่-น่าน (ธรรมยุต) พร้อมด้วยศิษย์ศรัทธา ตลอดจนผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ทหาร-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดแพร่ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติฯ กับหลวงตาฯ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก