<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ค. 2542 00:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด   อ.เมือง   จ.อุดรธานี
10 ก.ค. 2542 14:00 พักวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เดินทางไปกรุงเทพฯ  โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย
พระกรรมฐานลูกหลานภาคกลาง-ภาคตะวันออกทุกจังหวัด ตลอดจนญาติโยมสานุศิษย์ร่วมกันทำพิธีกราบทำวัตรหลวงตา โอกาสอันเป็นมงคลนี้จังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดทำโครงการฯ ตามรอยหลวงตาโดยการจัดทอดผ้าป่าช่วยชาติ 
11 ก.ค. 2542 07:00 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปุทมธานี ฉันภัตตาหาร ณ  วัดป่าภูริทัตตปฏิทาราม พร้อมกับพระกรรมฐานทางภาคกลาง–ภาคตะวันออกทุกจังหวัด 
14:00 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท -พระราชสารสุธี  รองเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)- พระญาณวิศิษฏ์ นำพระกรรมฐาน ทางภาคกลางภาคตะวันออกทุกจังหวัด ร่วมกันทำพิธีกราบทำวัตร รับการอบรมจากหลวงตาฯ เนื่องใน  โอกาสใกล้ฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2542 และถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯ
  เงินบาท  3,417,299.75  บาท
  ดอลลาร์            6,044   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 21 กิโลกรัม 14  บาท 16 สตางค์
12 ก.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย  3  กรุงเทพฯ
13 ก.ค. 2542 14:00 หอประชุมศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถ.รังสิต-นครนายก ก.ม.13 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา  เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติฯ กับหลวงตาฯ
14 ก.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3  กรุงเทพฯ
15 ก.ค. 2542 13:00 สวนแสงธรรม ผู้อำนวยการฯ-เจ้าหน้าที่-พนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  
16 ก.ค. 2542 13:30 ศูนย์กีฬาเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด  คณะสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  
  เงินบาท      1,996,820   บาท
  ดอลลาร์            2,834   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   1  กิโลกรัม  203  กรัม
17 ก.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3  กรุงเทพฯ
18 ก.ค. 2542 00:00 เดินทางไปพักที่วัดพุทธมงคลนิมิตร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
19 ก.ค. 2542 17:00 บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-ทหาร-ตำรวจ-สถานศึกษา  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตาฯ
  เงินบาท   1,492,979.75   บาท
  ดอลลาร์               784    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   39   บาท  29  สตางค์
20 ก.ค. 2542 00:00 เดินทาง และ พักที่บ้านเหล่าวิชชุพงษ์  เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 15   เลขที่ 26/1 ม.3 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี.เมือง  จ.อุทัยธานี
21 ก.ค. 2542 17:00 บริเวณวัดสังกัตรัตนคีรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-ตำรวจ-สถานศึกษา  เจ้าคณะจังหวัด  คณะสงฆ์ จ.อุทัยธานี ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติฯ กับหลวงตาฯ
22 ก.ค. 2542 13:00 เดินทาง และ พักค้างคืนที่วัดเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร  
23 ก.ค. 2542 16:00 บริเวณวัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ตำรวจ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
24 ก.ค. 2542 00:00 เดินทางกลับ- หยุดพักสวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3  กรุงเทพฯ
25 ก.ค. 2542 14:00 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ถนนท่าพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ-นักข่าว-เจ้าหน้าที่-พนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
26 ก.ค. 2542 11:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก