<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
10 พ.ย. 2544 09:30 เดินทางไปวัดป่าภูริทัตตถิราวาส  บ้านหนองผือนาใน
20:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ร่วมทำบุญน้อมระลึกคล้ายวันมรณภาพปีที่ 52 ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ  ถวายผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา  (พักค้างคืน)
11 พ.ย. 2544 07:00 ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
17 พ.ย. 2544 09:00 เดินทางไปวัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พักค้างคืนที่นี่
18 พ.ย. 2544 14:00 สนามโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ คณะศรัทธาวัดโรงธรรมสามัคคีและชาวสันกำแพงตลอดชาวเชียงใหม่  ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา   (พักค้างคืนที่วัดโรงธรรมสามัคคี)
  เงินบาท    513,318.50   บาท
  ดอลลาร์              402   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   4   บาท  46  สตางค์
19 พ.ย. 2544 07:00 ฉันภัตตาหารเช้า  เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดป่าจำกู่ ถ.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน พักค้างคืนที่นี่
14:00 หอประชุมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน และคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน ตลอดศรัทธาสาธุชนในชุมชนใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
  เงินบาท        87,780   บาท
  ดอลลาร์               1   เหรียญสหรัฐฯ
20 พ.ย. 2544 17:00 วัดป่าจำกู่ ถ.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน คณะสงฆ์และคณะศรัทธาฯ ตลอดชาวลำพูน ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา   (พักค้างคืนวัดป่าจำกู่)
  เงินบาท        456,949   บาท
  ดอลลาร์              116   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    3   บาท 11 สตางค์
21 พ.ย. 2544 07:00 ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย    
15:00 หอประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คณะผู้มีจิตศรัทธาชาวอำเภอเถินและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และทอดผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในศุภวาระที่ครบรอบการก่อตั้งอำเภอครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2547 (พักค้างคืนที่ เขื่อนภูมิพล)
  เงินบาท      232,749   บาท
  ดอลลาร์                 12   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    10   บาท  10   สตางค์
22 พ.ย. 2544 00:00 เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก คณะศรัทธาผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่-พนักงาน เขื่อนภูมิพล ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา (พักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท      196,075   บาท
  ดอลลาร์              302   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   16  บาท  21  สตางค์
23 พ.ย. 2544 07:00 ฉันภัตตาหารเช้า  เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก คณะศรัทธาแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่-ผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาโรงพยาบาลแม่ระมาด ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
  เงินบาท        149,410   บาท
  ดอลลาร์                 2    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    1   บาท   9   สตางค์
17:00 บริเวณหน้าสนามโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด         613,980   บาท
  ดอลลาร์               137   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  2 กิโลกรัม 17 บาท 61 สตางค์
(พักค้างคืนที่วัดถ้ำอินทนิล อ.แม่สอด จ.ตาก)   
24 พ.ย. 2544 07:00 วัดถ้ำอินทนิล อ.แม่สอด จ.ตาก ฉันภัตตาหารเช้า  เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
25 พ.ย. 2544 09:00 วัดป่าบ้านตาด บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะลูกค้า 300-400 คน ถวายผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก