<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 ก.ย. 2544 14:00 สนามที่ว่าการกิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กิ่งอำเภอสามชัย  ประกอบด้วยคณะสงฆ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ คณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวกิ่งอำเภอสามชัยและอำเภอใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
  เงินบาท 1,216,532      บาท
  ดอลลาร์       2,271      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ 3   กิโลกรัม   90  กรัม
26 ก.ย. 2544 11:00 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล หลวงตาฯ มอบทองคำ 145 แท่ง 1,811.75 กิโลกรัม ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ เป็นครั้งที่ 6 โดย ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล เพื่อนำเข้าคลังหลวงหรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จากนั้นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี-ข้าราชการกระทรวงต่างๆ และศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก