<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
26 ต.ค. 2545 07:00 วัดป่าบ้านตาด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทอดกฐินทองคำช่วยชาติมหากุศล 84,000 กอง ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ตลอดประชาชนทั่วไป
07:00 ศาลาใหญ่หน้ากำแพงวัดป่าบ้านตาด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ ฯพณฯ นายสุวิทย์ คุณกิตติเป็นประธาน ทอดกฐินทองคำช่วยชาติมหากุศล 84,000 กอง ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ตลอดประชาชนทั่วไป

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก