<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.พ. 2545 10:00 วัดถ้ำงาม บ.อาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์วัดถ้ำงาม-คณะศรัทธาประชาชน อ.ไชยปราการ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าทองคำ
  เงินบาท        294,726   บาท
  ดอลลาร์              154   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 7 บาท 63 สตางค์
13:00 ออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พักค้างคืนที่นี่
2 ก.พ. 2545 10:00 เดอะพีคไนท์บาซาร์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะผู้ประกอบการไนท์บาซาร์และพ่อค้าแม่ค้าตลาดวโรรส ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ
16:00 วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิธีอัญเชิญอัฐิธาตุและฟันกรามท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระขึ้นสู่บุษบก คณะสงฆ์กราบทำวัตรคารวะหลวงตา พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา  (พักค้างคืนที่นี่)
3 ก.พ. 2545 09:30 บ้านริมน้ำปิง 138/3 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คุณฐาวรา หวั่งหลี พร้อมชาวตำบลฟ้าฮ่าม-สันผีเสื้อและผู้มีจิตศรัทธา ถวายผ้าป่าทองคำ
14:00 หน้าลานพระเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์-คณะศรัทธาประชาชน นักธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและกราบถวาย ผ้าป่า สมทบโครงการช่วยชาติฯ โดย ฯพณฯ พตท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
(หลวงตาพักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท      2,835,583   บาท
  ดอลลาร์            3,168   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   22  บาท  23  สตางค์
4 ก.พ. 2545 10:00 บ้านร่มบัว 122/99 ม.เชียงใหม่เลคแลนด์ ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการผ้าป่าช่วยชาติจังหวัดเชียงใหม่และชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ
14:00 สำนักสงฆ์ดอยปุย หมู่ 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์-คณะศรัทธาชาวเขาเผ่าต่างๆ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ-เจ้าหน้าที่ตำหนักภูพิงค์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  (พักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท       294,331   บาท
  ดอลลาร์               210    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    6   บาท   96   สตางค์
5 ก.พ. 2545 09:00 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
9 ก.พ. 2545 00:00 ลานข้างศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด (ตั้งแต่เช้า-เย็น) ชาวบ้าน-ผู้มีจิตศรัทธานำข้าวเปลือกมาเข้าพิธีทำบุญข้าวเปลือกช่วยชาติประจำปี 
10 ก.พ. 2545 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด (พิธีบุญประทายข้าวเปลือกช่วยชาติ) พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ หลวงตาทำน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล  ให้ชาวบ้านนำไปประพรมนาของตน
07:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด พระสงฆ์ฉันจังหันเช้า -หลวงตาแสดงธรรม- เสร็จแล้วให้พร  เสร็จพิธี
14 ก.พ. 2545 14:00 ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร นายกเทศมนตรี-ชาวอำเภอเจริญศิลป์-บ้านดงบังตลอดสาธุชนบริเวณอำเภอใกล้เคียง ร่วมตั้งกองบุญประทายข้าวเปลือกช่วยชาติ และถวายผ้าป่าช่วยชาติ พร้อมร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา
  เงินบาท       626,170    บาท
  ดอลลาร์               815    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    23  บาท  13  สตางค์
  ข้าวเปลือกหนัก     128    ตัน
16 ก.พ. 2545 14:00 วัดป่าประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายผ้าป่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00 สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง หน้าที่ว่าการอำเภอ บ้านดุง ถ.สันติราษฎร์บำรุง ต.ศรีสุทโธ จ.อุดรธานี อำเภอบ้านดุง-ข้าราชการ-พ่อค้าคหบดี ศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวอำเภอบ้านดุงและอำเภอใกล้เคียงทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ และรับฟังพระธรรมเทศนา
  เงินบาท       803,878   บาท
  ดอลลาร์               287   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    6  บาท  32  สตางค์
21 ก.พ. 2545 13:00 ออกเดินทางไป ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมีชุมชนทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ รับผ้าป่าช่วยชาติและแสดงธรรมตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
22 ก.พ. 2545 07:30 ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัศมีชุมชนทุ่งพระ ฉันภัตตาหารเช้า  เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อำเภอชุมแพ-ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีจิตศรัทธาใคร่จะสดับรับฟังพระธรรมเทศนา และถวายผ้าป่าช่วยชาติ 
  ทองคำหนัก     25  บาท  50  สตางค์
  ดอลลาร์                  37   เหรียญสหรัฐฯ
  เงินบาท    1,186,528   บาท

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก