<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 พ.ค. 2545 09:30 ออกเดินทางไปจังหวัดยโสธร
15:00 บริเวณสนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ยโสธร ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชน คณะสงฆ์ในจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
(พักค้างคืนที่วัดป่าบ้านศรีฐาน อ.เมือง จ.ยโสธร)
  เงินบาท      806,268   บาท
  ดอลลาร์              173   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    9  บาท  68  สตางค์
4 พ.ค. 2545 07:00 ฉันจังหันเช้าที่วัดป่าบ้านศรีฐาน (พักผ่อนตามอัธยาศัย) พักค้างคืนที่นี่
16:00 วัดป่าสันตินิมิต อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ วัดป่าสันตินิมิต พร้อมคณะศรัทธาชาวอำเภอบึงบูรพ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท       473,280   บาท
  ดอลลาร์            1,367   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 2 กิโลกรัม 10 บาท 94 สตางค์
5 พ.ค. 2545 16:00 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายอำเภอ-เทศบาลตำบล-พ่อค้าและประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
(พักค้างคืนที่วัดอัมพวนาราม อ.กันทรลักษ์)
  เงินบาท      694,120   บาท
  ดอลลาร์                67   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     14  บาท  5  สตางค์
6 พ.ค. 2545 07:00 ฉันจังหันเช้าที่วัดศิริวราวาส…. (พักผ่อนตามอัธยาศัย) พักค้างคืนที่นี่
16:00 วัดป่าสันตินิมิต ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ แสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติ
7 พ.ค. 2545 16:00 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ พักค้างคืนที่วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ
  เงินบาท  1,395,594   บาท
  ดอลลาร์                94   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 3 กิโลกรัม 35 บาท 58 สตางค์
8 พ.ค. 2545 07:00 ฉันจังหันเช้าที่วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
18 พ.ค. 2545 15:00 วัดป่าเขาน้อย บ้านโคกเขา หมู่ที่ 13 ต.เสม็ด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สุวัจน์ พร้อมศรัทธาประชาชน ร่วมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิธรรมาจารย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) และแสดงพระธรรมเทศนา พร้อมเป็นประธานรับผ้าป่าช่วยชาติตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ 
  เงินบาท    1,759,390   บาท
  ดอลลาร์            4,476   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ   6 กิโลกรัม 31 บาท 20 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก