<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 พ.ย. 2546 16:00 วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งานบูชาคุณพระบูรพาจารย์ คณะสงฆ์-ข้าราชการ พ่อค้า-ประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดบริจาค เงินบาท 769,653.- บาท, ดอลลาร์ 2,277 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 58 บาท 60 สตางค์
5 พ.ย. 2546 09:30 ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก โดยทางรถยนต์
15:00 บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด 99 หมู่ 9 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร บริษัทฯกราบนิมนต์เยี่ยมชมการผลิตทองคำ และถวายผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดบริจาค เงินบาท 70,028.- บาท, ดอลลาร์ 112 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 1 บาท 23 สตางค์
18:00 วัดป่าน้ำทรัพย์ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย พักค้างคืน  ยอดบริจาค เงินบาท 716,800.- บาท, ดอลลาร์ 63- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 46 บาท 33 สตางค์
6 พ.ย. 2546 07:00 วัดป่าน้ำทรัพย์ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดลำปาง
12:00 วัดสุคิรีบรรพต อ.เมือง จ.ลำปาง เยี่ยมศพหลวงปู่หลวง และรับผ้าป่าตามอัธยาศัย
15:00 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้าที่พักรับรอง พักค้างคืนที่นี่
7 พ.ย. 2546 07:00 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปพักที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
15:39 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสร็จแล้วแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ ออกเดินทางไปพักค้างคืนที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ยอดรับบริจาค เงินบาท 2,358,971.- บาท, ดอลลาร์ 37,109.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 24 กิโลกรัม 7 บาท 59 สตางค์
8 พ.ย. 2546 07:00 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เข้าที่พักรับรอง พักค้างคืนที่นี่
10:00 ไปวัดป่าศาลาปางสัก ต.ดอยสะเก็ด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
17:30 บ้านริมปิง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ  เสร็จแล้วกลับไปพักค้างคืนที่ไปวัดป่าศาลาปางสัก
ยอดรับบริจาค เงินบาท 235,640.- บาท, ดอลลาร์ 7,496.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 9 กิโลกรัม 14 บาท 26 สตางค์
9 พ.ย. 2546 07:00 ไปวัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย  
13:09 วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์ และคณะศรัทธา ร่วมเททองหล่อพระประธาน พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ พักค้างคืนที่นี่
ยอดรับบริจาค เงินบาท 439,647.- บาท, ดอลลาร์ 3,647.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 25 บาท 27 สตางค์
10 พ.ย. 2546 14:00 สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์ และคณะศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ พักค้างคืนที่นี่
ยอดรับบริจาค เงินบาท 202,851.- บาท, ดอลลาร์ 2,160.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 51 บาท 31 สตางค์
11 พ.ย. 2546 07:00 สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า  เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดป่าพระอาจารย์มั่น
17:00 วัดป่าพระอาจารย์มั่น ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์และจังหวัดเชียงใหม่ ศิษยานุศิษย์กรุงเทพฯ จัดพิธีฉลองมหามณฑปฯ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในวันมรณภาพหลวงปู่มั่นฯ พักค้างคืนที่นี่  ยอดรับบริจาค เงินบาท 889,857.- บาท, ดอลลาร์ 1,236 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 48 บาท 53 สตางค์
12 พ.ย. 2546 07:00 วัดป่าพระอาจารย์มั่น ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า   เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดน่าน
14:00 วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
13 พ.ย. 2546 17:00 สนามหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน อ.เมือง จ.น่าน คณะสงฆ์-คณะข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ พักค้างคืนที่วัดป่าเขาน้อย
ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,665,372.- บาท, ดอลลาร์ 293.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 45 บาท 4 สตางค์
14 พ.ย. 2546 07:00 วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดเชียงราย
15:00 วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
15 พ.ย. 2546 07:00 วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย ฉันภัตตาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
17:00 บ้านต้นสน เลขที่ 409 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคุณหญิง, จังหวัดเชียงราย-คณะข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  พักค้างคืนที่นี่  ยอดรับบริจาค  เงินบาท  1,500,000.- บาท,  ดอลลาร์ 2,033.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 23 บาท 38 สตางค์
16 พ.ย. 2546 07:00 บ้านต้นสน เลขที่ 409 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์
16:00 สำนักสงฆ์ธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ตามอัธยาศัย
17:00 วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
17 พ.ย. 2546 07:00 วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ฉันภัตตาหารเช้า คณะสงฆ์-คณะข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนชาวอำเภอบึงสามพันและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด  ยอดรับบริจาค  เงินบาท  797,706.- บาท,  ดอลลาร์ 848.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 16 กิโลกรัม 27 บาท 75 สตางค์
22 พ.ย. 2546 11:00 วัดป่าหนองแวง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาชาวอำเภอไชยวาน ร่วมถวายผ้าป่าทองคำช่วยชาติ (ตามอัธยาศัย) ยอดรับบริจาค เงินบาท 360,043.- บาท, ดอลลาร์ 1,135 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 31 บาท 16 สตางค์
14:00 วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอส่องดาว และอำเภอใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,208,437.- บาท, ดอลลาร์ 2,180 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 30 บาท 81 สตางค์
23 พ.ย. 2546 14:00 วัดป่าโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนในอำเภอกุดจับและใกล้เคียง พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 385,945.- บาท, ดอลลาร์ 467.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 42 บาท 40 สตางค์
25 พ.ย. 2546 16:30 อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และสำนักศิลปวัฒนธรรม ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,726,590.- บาท, ดอลลาร์ 1,702.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 8 บาท 88 สตางค์
18:30 วัดป่าโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับผ้าป่าทองคำตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่ ยอดรับบริจาค เงินบาท 9,718.- บาท, ดอลลาร์ 124.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 42บาท 90 สตางค์
26 พ.ย. 2546 07:00 วัดป่าโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด ยอดรับบริจาค เงินบาท 30,060.- บาท, ดอลลาร์ 2,252.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 บาท 21 สตางค์
28 พ.ย. 2546 15:00 สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอน้ำหนาว ร่วมทอดผ้าป่าช่วยชาติ และรับฟังพระธรรมเทศนา (พักค้างคืนที่วัดป่าดงคล้อ)
ยอดรับบริจาค เงินบาท 704,950.- บาท, ดอลลาร์ 689.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 27 บาท 67 สตางค์
29 พ.ย. 2546 07:00 วัดป่าดงคล้อ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ฉันภัตตาหารเช้า ยอดรับบริจาค เงินบาท 174,746.- บาท, ดอลลาร์ 10,437.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 18 บาท 88 สตางค์  เสร็จแล้วเดินทางไปอำเภอนากลาง
15:00 ที่ว่าการอำเภอนากลาง ถ.อุดร-เลย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นายอำเภอ-หน่วยงานข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนอำเภอนากลาง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค เงินบาท 806,727.- บาท, ดอลลาร์ 75.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 17 บาท 1 สตางค์   เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด  
30 พ.ย. 2546 11:00 บ้านคุณดวงใจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับผ้าป่าทองคำตามอัธยาศัย
13:00 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะพระกรรมฐานตลอดศิษยานุศิษย์ทางภาคอิสาน ร่วมถวายผ้าป่าทองคำ-ดอลลาร์-เงินบาทต่อยอดทองคำและดอลลาร์ หลังจากรับกฐินแล้ว ยอดรับบริจาค (เฉพาะตอนบ่าย)  เงินบาท 2,016,542.- บาท, ดอลลาร์ 7,312.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 19 กิโลกรัม 52 บาท 57 สตางค์ 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก