<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 ธ.ค. 2546 13:00 วัดป่าดงหวาย บ้านจาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 656,850.-บาท, ดอลลาร์ 393.-เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 53 บาท 22 สตางค์
4 ธ.ค. 2546 15:00 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เจ้าคณะจังหวัดเลย-นายอำเภอ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนอำเภอด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ท่าลี่ และใกล้เคียงร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค เงินบาท 565,920.-บาท, ดอลลาร์ 1,367.-เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 11 บาท 1 สตางค์  เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดป่าบ้านศาลาน้อย อ.ด่านซ้าย (พักค้างคืนที่นี่)
5 ธ.ค. 2546 07:00 วัดป่าบ้านศาลาน้อย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ฉันภัตตาหารเช้า รับผ้าป่าทองคำ ดอลลาร์ เงินบาท ตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
6 ธ.ค. 2546 09:30 ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
14:00 วัดพระธาตุเจริญธรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 463,160.-บาท, ดอลลาร์ 148.-เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 42 บาท 40 สตางค์ 
15:00 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย  ยอดรับบริจาค เงินบาท 567,524.-บาท, ดอลลาร์ 139.-เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 บาท 23 สตางค์ เสร็จแล้วออกเดินทางไปสวนแสงธรรม
7 ธ.ค. 2546 15:00 162 ซอย 9 หมู่บ้านนวธานี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 381,760.-บาท, ดอลลาร์ 304.-เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 38 บาท 21 สตางค์ 
8 ธ.ค. 2546 06:00 ออกเดินทางไปที่วัดห้วยเกษียรใหญ่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ถวายภัตตาหารเช้า และสดับพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วออกเดินทางกลับสวนแสงธรรม
9 ธ.ค. 2546 12:00 บริษัท แมนสเตชั่น จำกัด ถนน 331 นิคมอมตซิตี้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย  เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดถ้ำประทุน ยอดรับบริจาค เงินบาท 67,365.- บาท, ดอลลาร์ 14.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 46 บาท 35 สตางค์
14:00 วัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย  ค้างคืนที่นี่ ยอดรับบริจาค เงินบาท 32,390.- บาท, ดอลลาร์ 213.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 12 บาท 23 สตางค์
17:00 วัดช่องลม เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะสงฆ์-พ่อค้า-ประชาชนชาวอำเภอบางละมุงและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,226,357.- บาท, ดอลลาร์ 1,899.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 52 บาท 81 สตางค์
10 ธ.ค. 2546 07:00 บริษัทผลิตภัณฑ์หมีเหรียญทองพลาสติก จำกัด อ.เมืองจ.ชลบุรี ฉันภัตตาหารเช้า  แสดงธรรมตามอัธยาศัย และรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,702,545.- บาท, ดอลลาร์ 869.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 52 บาท 65 สตางค์
13:00 ธรรมวารีสถาน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พนักงานบริษัทรอยัลเรนโบว์ กรุ๊ป พ่อค้า ประชาชนและศิษยานุศิษย์ กราบนิมนต์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 678,029.- บาท, ดอลลาร์ 619.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 9 บาท 76 สตางค์
11 ธ.ค. 2546 13:00 บ้าน ถ.สาธุประดิษฐ์ ตรงข้ามซอย 40 ยานนาวา กรุงเทพฯ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 110,950.- บาท, ดอลลาร์ 3189.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2กิโลกรัม 20 บาท 55 สตางค์
15:00 บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 705,661.- บาท, ดอลลาร์ 2,503.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2กิโลกรัม 54บาท 70 สตางค์
13 ธ.ค. 2546 11:00 บริษัท วีเอสเจนเนอรัลเคม จำกัด ถ.พระราม 1 ยศเส กรุงเทพฯ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 82,158.- บาท, ดอลลาร์ 51.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 14 บาท 14 สตางค์
16:30 บริษัท สามพรานการทอ จำกัด 18/4 หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจครบ 36 ปี ผู้บริหาร-พนักงานตลอดประชาชนทั่วไป กราบนิมนต์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,100,382.- บาท, ดอลลาร์ 8,656.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 38 บาท 80 สตางค์
14 ธ.ค. 2546 13:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ คณะพระกรรมฐานจากภาคกลาง-ภาคตะวันออก ร่วมถวายผ้าป่าทองคำ-ดอลลาร์-เงินบาท สมทบต่อยอดทองคำ-ดอลลาร์ ยอดรับบริจาค เงินบาท 2,120,193.- บาท, ดอลลาร์ 7,169.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 10 กิโลกรัม 17 บาท 17 สตางค์
16:30 วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ คณะสงฆ์วัดพุทธบูชา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา นิมนต์แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,795,085.- บาท, ดอลลาร์ 3,334.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 11 บาท 52 สตางค์
15 ธ.ค. 2546 13:00 บ้านคุณภาณิดา เขตหนองแขม กรุงเทพฯ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย (2 แห่ง) ยอดรับบริจาค เงินบาท 361,050.- บาท, ดอลลาร์ 15,006.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 6 บาท
18 ธ.ค. 2546 10:00 บ้านคุณปัญญา บุญญลักษม์ บางบอน กรุงเทพฯ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค เงินบาท 100,888.- บาท, ดอลลาร์ 386 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 12 กิโลกรัม 45 บาท
13:30 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ อธิการบดี-คณาจารย์-นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยจะครบรอบการสถาปนาปีที่ 70 ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,548,000.- บาท, ดอลลาร์ 4,748 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 63 บาท 61 สตางค์
20 ธ.ค. 2546 16:00 บริเวณโบราณสถานสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ-พ่อค้า-ประชาชนและศิษยานุศิษย์  จัดงานบำเพ็ญกุศลให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพบุรุษ ทหารที่เสียชีวิต ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,187,065.- บาท, ดอลลาร์ 1,505.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 19 บาท 14 สตางค์
21 ธ.ค. 2546 17:00 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ส.ส.เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ (ส.ส.เขตจตุจักร) ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติมหากุศล ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,038,580.- บาท, ดอลลาร์ 1,040.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 33 บาท 19 สตางค์
23 ธ.ค. 2546 12:00 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ถวายทองคำช่วยชาติกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม 12 บาท 82 สตางค์, ดอลลาร์ 3,351.- บาท, เงินบาท 133,522.- บาท
17:00 บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ  (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินสดับฟังพระธรรมเทศนา) ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 29 บาท 97 สตางค์, ดอลลาร์ 1,671.- บาท, เงินบาท 282,395.- บาท
25 ธ.ค. 2546 14:00 ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค 126 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การค้าฯ กราบนิมนต์แสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติ เพื่อเยาวชน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทองคำ น้ำหนัก 39 บาท 92 สตางค์, ดอลลาร์ 293.- บาท, เงินบาท 1,315,429.- บาท
26 ธ.ค. 2546 11:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ กทม. พิธีมอบทองคำ ๑,๔๐๐ กิโลกรัม และดอลลาร์ ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ เข้าสู่คลังหลวง โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นตัวแทนรับมอบ
27 ธ.ค. 2546 14:00 บ้านคุณสุทิน-กัลยารัตน์ แก้วนาค 8 หมู่ 3 ถ.พระราม 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ (ตามอัธยาศัย) ยอดรับบริจาค ทองคำ 1 กิโลกรัม 6 บาท 38 สตางค์, ดอลลาร์ 1,759 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 59,252.-บาท
16:30 บ้านสันติธรรม ถ.เพชรเกษม ซอย 77 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา กราบนิมนต์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค ทองคำ 3 กิโลกรัม 32 บาท 93 สตางค์, ดอลลาร์ 4,180.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 654,774.-บาท
28 ธ.ค. 2546 14:00 สำนักแม่ชีวรรณี ต.ท่าโขง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดบริจาค ทองคำ 4 กิโลกรัม 2 บาท, ดอลลาร์ 2,865.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 315,860.-บาท
16:00 สวนราชานุสรณ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทยลพบุรี พร้อมคณะศรัทธาชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค ทองคำ 1 กิโลกรัม 32 บาท 75 สตางค์, ดอลลาร์ 540.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 1,021,339.-บาท
31 ธ.ค. 2546 09:30 ออกเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา โดยทางรถยนต์
13:00 วัดป่าจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา คณะสงฆ์-ศิษยานุศิษย์วัดป่าจักราช ตลอดประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 6 บาท 86 สตางค์, ดอลลาร์ 2,385.- บาท, เงินบาท 793,335.- บาท

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก