<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 มี.ค. 2546 15:00 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-คณาจารย์-นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดบริจาค  เงินบาท 1,504,054.- บาท,  ดอลลาร์ 565 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 7 บาท 84 สตางค์
19:00 วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ แสดงธรรมตามอัธยาศัย รับผ้าป่าช่วยชาติ และพักค้างคืนที่นี่ ยอดบริจาค ทองคำ 2 กิโลกรัม 10 บาท 95 สตางค์, ดอลลาร์ 17 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 314,993.- บาท
14 มี.ค. 2546 12:00 วัดป่ารังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พักค้างคืนและฉันภัตตาหารเช้า(15) ที่นี่
15 มี.ค. 2546 14:00 วัดป่ารังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เทศน์และรับผ้าป่าช่วยชาติ  และร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ(16:00 น.)พระอริยเวที(หลวงปู่เขียน) อดีตเจ้าอาวาส ยอดบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 10 บาท 14 สตางค์, เงินดอลลาร์ 7,506 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 1,334,378.- บาท
16 มี.ค. 2546 14:00 วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เทศน์และรับผ้าป่าช่วยชาติ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวีระธรรมานุยุต (หลวงปู่พวง สุวีโร ) อดีตเจ้าอาวาส (เป็นประธานเผาจริง 16:00 น.) ยอดบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 34 บาท 71 สตางค์,  เงินดอลลาร์  2,714 เหรียญสหรัฐ,  เงินบาท  283,916.- บาท
20 มี.ค. 2546 10:00 ออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี พักค้างคืนและฉันภัตตาหารเช้า(21)ที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ 
21 มี.ค. 2546 14:00 บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดบูรพาราม อ.เมือง-ฉันภัตตาหารเช้า (22)) ยอดบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 5 บาท 63 สตางค์, เงินดอลลาร์ 2,949.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 1,448,501.- บาท
22 มี.ค. 2546 11:00 วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รับผ้าป่าช่วยชาติและแสดงธรรมตามอัธยาศัย จากคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมวัดป่านานาชาติ ยอดบริจาค เงินบาท 76,740.- บาท, เงินดอลลาร์ 117 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 บาท 44 สตางค์
18:00 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พักค้างคืนที่นี่  ยอดบริจาคถวายผ้าป่าช่วยชาติ ทองคำน้ำหนัก 7 บาท 54 สตางค์, ดอลลาร์ 166 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 122,017.- บาทฉันภัตตาหารเช้า(23) 
23 มี.ค. 2546 09:30 วัดดอนธาตุ ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้าย สมโภชเจดีย์พิพิธภัณฑ์, บรรจุพระอัฐิธาตุ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ใส่ผอบทองคำ, แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่า
18:00 วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี คณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมชาววัดป่าศรีแสงธรรม(สาขาหลวงปู่ศรี มหาวีโร) ร่วมทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติ  (พักค้างคืนและฉันเช้าที่นี่) ยอดบริจาค  เงินบาท 450,952.- บาท, เงินดอลลาร์ 261 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 6 บาท 49 สตางค์
24 มี.ค. 2546 14:00 หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดอรัญญาวิเวก ต.ไก่ดำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ) ยอดบริจาค เงินบาท 715,741.- บาท, เงินดอลลาร์ 2,072.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 4 บาท 69 สตางค์
25 มี.ค. 2546 07:00 วัดอรัญญาวิเวก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ฉันภัตตาหารเช้า  ยอดบริจาคถวายผ้าป่าช่วยชาติ ทองคำน้ำหนัก 9 บาท 98 สตางค์, ดอลลาร์ 18 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 71,505.- บาท  เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร (พักค้างคืนที่นี่) 
12:00 วัดป่าคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร คณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมวัดป่าคำสร้อย ถวายผ้าป่าทองคำ ดอลลาร์และจตุปัจจัย  ยอดบริจาคถวายผ้าป่าช่วยชาติ ทองคำน้ำหนัก 33 บาท 4 สตางค์, ดอลลาร์ 4 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 121,787.- บาทเสร็จแล้วเดินทางไปวัดภูจ้อก้อ
19:00 วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ยอดบริจาคถวายผ้าป่าช่วยชาติ ทองคำน้ำหนัก 2 กิโลกรัม, 33 บาท 5 สตางค์, ดอลลาร์ 93 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 418,871.- บาท
26 มี.ค. 2546 10:00 วัดภูหล่มขุม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดบริจาค ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม, 5 บาท, ดอลลาร์ 6 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 201,486.- บาท
14:00 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ใช้พื้นที่โรงเรียนมุกดาหาร) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ผู้ว่าราชการ-องค์การบริหารส่วนจังหวัด-คณะสงฆ์-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ เงินบริจาค เงินบาท 970,892.75 บาท, ดอลลาร์ 3,757 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 10 บาท 74 สตางค์ เสร็จแล้วเดินทางไปวัดป่าหนองบุดดา  
19:00 วัดป่าหนองบุดดา บ้านม่วงหัก ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร แสดงธรรมตามอัธยาศัย และรับผ้าป่าช่วยชาติ จากคณะศิษยานุศิษย์จังหวัดมุกดาหาร (พักค้างคืนที่นี่) และฉันภัตตาหารเช้า(27)
ยอดบริจาคถวายผ้าป่าช่วยชาติ ทองคำน้ำหนัก 17 บาท 96 สตางค์, ดอลลาร์ 35 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 101,746.- บาท
27 มี.ค. 2546 10:00 ออกเดินทางไปจังหวัดนครพนม พักค้างคืนที่วัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง จ.นครพนม ฉันภัตตาหารเช้า(28) ที่นี่
10:00 วัดศรีจันทร์ทองบุ่น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ยอดบริจาคถวายผ้าป่าช่วยชาติ ทองคำน้ำหนัก 17 บาท 50 สตางค์, ดอลลาร์ 7 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 50,318.- บาท
28 มี.ค. 2546 14:00 ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยยอดบริจาค  เงินบาท 1,378,655.75 บาท, ดอลลาร์  669 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 บาท 21 สตา
19:00 อุโบสถวัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชสุทธาจารย์  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพและรับถวายผ้าป่าทองคำช่วยชาติ พักค้างคืนที่วัดอรัญญิกาวาส ฉันภัตตาหารเช้าที่วัดศรีเทพฯ  ยอดรับบริจาค  เงินบาท 455,142.- บาท.  ดอลลาร์ 355 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 9 บาท 27 สตางค์
29 มี.ค. 2546 07:00 วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม ฉันภัตตาหารเช้า เทศน์ตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก