<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
21 มิ.ย. 2546 10:00 ออกเดินทางไปสวนแสงธรรม โดยทางรถยนต์
22 มิ.ย. 2546 17:00 สวน 36 พรรษาสยามบรมราชกุมารี ตรงข้ามสุสานทหารสัมพันธมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก,หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทำบุญทอดผ้าป่า 1 แสนกอง อุทิศให้ทหารที่เสียชีวิตในสงครามและบรรพชน พร้อมร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติแด่หลวงตา (พักค้างคืนที่วัดเขาพุรางธุดงคนิมิต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี) ยอดรับบริจาค 
   เงินบาท 1,561,050.-  บาท
   ดอลลาร์         1,363.-  เหรียญสหรัฐ
   ทองคำน้ำหนัก   1 กิโลกรัม 1 สตางค์
23 มิ.ย. 2546 07:00 วัดเขาพุรางธุดงคนิมิต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ฉันภัตตาหารเช้า แล้วเดินทางกลับสวนแสงธรรม
24 มิ.ย. 2546 13:00 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยลาดพร้าว 94 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรม, สนง.วัฒนธรรมเขตวังทองหลาง,ร.ร.บดินทรเดชา, สส.ภูวนิดา คุนผลิน และประชาชนเขตวังทองหลาง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค  เงินบาท 1,328,020.-บาท, ดอลลาร์ 955 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 26 บาท 26 สตางค์
26 มิ.ย. 2546 11:00 กรุงเทพฯ รับนิมนต์ไปรับทองคำ(ส่วนตัว)
27 มิ.ย. 2546 15:00 ออกเดินทางไปวัดเขาต้นเกตุ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พักค้างคืน เทศน์ตามอัธยาศัย
28 มิ.ย. 2546 07:00 วัดเขาต้นเกตุ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉันภัตตาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  เสร็จแล้วเดินทางกลับสวนแสงธรรม  ยอดรับบริจาค เงินบาท 991,523.-บาท, ดอลลาร์ 905 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 17 บาท 96 สตางค์
29 มิ.ย. 2546 08:30 สวนแสงธรรม เทศน์รับผ้าป่าช่วยชาติ จากวัดภูริทัตตฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา (บันทึกวิดีโอเทป)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก