<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
4 พ.ค. 2547 09:30 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ เดินทางกลับ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี 
9 พ.ค. 2547 14:00 วัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม บ้านเหล่าใหญ่เมืองพรึก ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนาพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโชติธรรมวัมน์ อดีตเจ้าอาวาส ยอดบริจาค ทองคำน้ำหนัก 36 บาท 48 สตางค์ เงินบาทไทย 172,217 บาท
30 พ.ค. 2547 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานทำบุญระลึกถึงวันตายของโยมมารดาหลวงตา พร้อมอุทิศให้จิตวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุ ยอดบริจาค ทองคำน้ำหนัก 12 กิโลกรัม 22 บาท 7 สตางค์  ดอลลาร์ 1,341.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาทไทย 2,111,699 บาท

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก