<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
4 ก.ค. 2547 06:00 กรุงเทพฯ รับนิมนต์ไปฉันภัตกิจเป็นการเฉพาะ
5 ก.ค. 2547 09:30 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี โดยทางรถยนต์
15 ก.ค. 2547 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปสวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ
16 ก.ค. 2547 14:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(ข้างว.ป.อ.) ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ เทศน์บันทึกเทปสำหรับออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค.47 เวลา 08:00 น.
25 ก.ค. 2547 14:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภาคกลางและภาคตะวันออก  กราบทำวัตรและร่วมทอดผ้าป่า
30 ก.ค. 2547 09:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก