<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
10 ต.ค. 2550 13:00 ศาลาการเปรียญวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนา งานทำบุญฉลองอายุครบ 96 ปี พระอุดมญาณโมลี
30 ต.ค. 2550 14:00 วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม แสดงพระธรรมเทศนา และรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด(ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,146,938.- บาท, ดอลลาร์ 162 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 46 บาท 91 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก