<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 พ.ย. 2550 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลกประจำปี พระภิกษุสงฆ์-สามเณรรับบิณฑบาต ฉันจังหันเช้าเสร็จแล้ว ประกอบพิธีทอดกฐิน (ยอดรับบริจาค   ทองคำ น้ำหนัก 17 กิโลกรัม 3 บาท  64 สตางค์, ดอลลาร์  2,732 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท  12,046,775.- บาท)
10 พ.ย. 2550 14:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปีที่ 58  พักค้างคืนที่นี่
11 พ.ย. 2550 07:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด(ยอดรับบริจาครวมทั้งหมด เงินบาท 2,186,414.- บาท, ดอลลาร์ 358 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 59 บาท 55 สตางค์)
18 พ.ย. 2550 13:00 วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นประธานทอดกฐินประจำปีของวัดโพธิสมภรณ์ (ถวายสมทบพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ 7,000,000.-บาท. ถวายพระภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษา 548,000.- บาท และถวายเข้ากองกฐิน 505,964.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,053,564.- บาท)
23 พ.ย. 2550 18:00 วัดชัยมงคล ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก  เสร็จแล้วพักจำวัดที่นี่ (ยอดรับบริจาค ทองคำน้ำหนัก 25 บาท 80 สตางค์, ดอลลาร์ 20 เหรียญสหรัฐ และ เงินบาท 533,928.- บาท)
24 พ.ย. 2550 07:00 วัดชัยมงคล ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ฉันจังหันเช้า  แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก