<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 มี.ค. 2550 14:00 วัดศรีจำปาชนบท ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร เนื่องในงานกตัญญูกตเวทิตาบูรพาจารย์ หลวงปู่คำ อดีตเจ้าอาวาสฯ หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและ รับผ้าป่าสงเคราะห์โลก พร้อมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  (ยอดรับบริจาค  เงินบาท 1,073,282.บาท 29  เหรียญสหรัฐ และ ทองคำน้ำหนัก 24 บาท 94 สตางค์)
10 มี.ค. 2550 14:00 หน้าวัดป่าศรีไพรวัลย์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ  100 ปี อำเภอนาแก เสร็จแล้วไปพักที่ วัดป่าศรีไพรวัลย์ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,253,756.-บาท, ดอลลาร์ 9 เหรียญสหรัฐ และ ทองคำน้ำหนัก 35 บาท 7 สตางค์)
11 มี.ค. 2550 07:00 วัดป่าศรีไพรวัลย์ บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ฉันจังหันเช้า  เทศน์ตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
24 มี.ค. 2550 13:30 เจดีย์ชัยมงคล วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 796,695.-บาท, ดอลลาร์ 70 เหรียญสหรัฐ และ ทองคำน้ำหนัก 28 บาท 65 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก