<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 ก.พ. 2551 09:00 บริเวณลานซิเมนต์ข้างศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รวบรวมข้าวเปลือก ในงานบุญข้าวเปลือกประจำปี
10 ก.พ. 2551 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สวดพระพุทธมนต์ ทำบุญข้าวเปลือกสงเคราะห์โลกประจำปี (ยอดรับบริจาค  เงินบาท  4,193,446.- บาท, ดอลลาร์  1,449 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 7 กิโลกรัม 9 บาท 47 สตางค์)
23 ก.พ. 2551 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปพักวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยทางรถยนต์ (พักค้างคืนที่นี่)
24 ก.พ. 2551 07:00 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ฉันจังหันเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09:30 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งพ่อค้า ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมจัดโครงการ บูชาคุณแผ่นดินไทย รวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์และบูรพกษัตริย์ กราบนิมนต์หลวงตาฯ แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก  (ยอดรับบริจาต ทองคำ น้ำหนัก 41 บาท 82 สตางค์,  ดอลลาร์ 524 สตางค์ และเงินบาท  1,587,380.- บาท)  เสร็จแล้วออกเดินทางไปพักค้างคืนที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม อ.ปากช่อง  
25 ก.พ. 2551 07:00 วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก