<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
14 ธ.ค. 2552 13:00 วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับผ้าป่าสมทบสร้างตึกสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ ร.พ.อุดรธานี โดย คุณสุรเกียรติ์ ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะลูกศิษย์วัดเขาใหญ่เจริญธรรม และผู้มีจิตศรัทธา

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก