<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ย. 2552 14:00 พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แสดงธรรมตามอัธยาศัยและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก
5 ก.ย. 2552 16:00 วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร แสดงธรรมตามอัธยาศัย และรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธี (ยอดรับบริจาค ทองคำ 39 บาท ดอลลาร์ 102 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 2,061,972.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก