<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2553
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
30 ต.ค. 2553 06:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลกประจำปี 2553 พระภิกษุสงฆ์-สามเณรรับบิณฑบาต ฉันจังหันเช้าเสร็จแล้ว ประกอบพิธีทอดกฐิน (ยอดรับบริจาคเงินบาท 35,760,270.- บาท, ดอลลาร์  3,726 เหรียญสหรัฐ และทองคำน้ำหนัก 7 กิโลกรัม 15 บาท  66 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก