ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯในงานแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณฯวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
Posted Date : วันที่ 31 ธ.ค. 2551 เวลา 00:00 น.

ชมภาพงาน “แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ”

ถวายแด่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด

อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

งานมหากุศล “แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ” ถวายแด่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เพื่อน้อมรำลึกถึงการทำคุณประโยชน์จากเมตตาธรรม ความเสียสละ ของหลวงตา ที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนบังเกิดความร่มเย็นแก่ชาวไทยและแผ่นดินไทย และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณารับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนไว้ในพระอุปถัมภ์

 

ในการนี้ หน่วยงานราชการและคณะศิษย์หลวงตาได้กราบนิมนต์พระภิกษุสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ โดยพระครูถาวร ธรรมโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เมตตารับเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายแด่องค์หลวงตามหาบัว นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังทรงมีพระกรุณาธิคุณเปิดแพรคลุมป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและคณะศิษย์ทั่วกัน

 

ด้วยความตั้งจิตร่วมกันถวายแด่หลวงตาในงานนี้ ทำให้ได้รับบริจาค

เงินบาทจำนวน ๓,๙๓๒,๗๒๔ บาท

เงินดอลลาร์ จำนวน ๕,๑๑๑ เหรียญสหรัฐ

ทองคำ น้ำหนัก ๔ กิโลกรัม ๓๐ บาท ๘๙ สตางค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

 

 

 

 

 

 

ภาพ(บางส่วน)ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 “นายจารึก ปริญญาพล” ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 “นายประชา พรหมนอก”

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เว็บไซต์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาดขอสงวนลิขสิทธิ์

ในการเผยแพร่ภาพทั้งหมดนี้

โดยเทิดพระเกียรติแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้สูงสุด)

 

 

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก