หลวงตาเมตตาตั้งงบ 500 ล้านบาท ยอดรับบริจาครวมทั้งสิ้น 509,113,172.29 บาท (ข้อมูลสุดท้าย 7 มี.ค.54) สรุปครบจำนวน 500 ล้านบาทแล้ว คิดเป็นผ้าป่า 254,556 กอง
Posted Date : วันที่ 12 ต.ค. 2552 เวลา 06:00 น.

"ผู้ใดพยาบาลภิกษุไข้ผู้นั้นเสมือนหนึ่งพยาบาลเราตถาคต"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hghghghg

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 

  จำลองสามมิติของภาพ "อาคาร 96 ปีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน" 10 ชั้น

 

 

ทอดผ้าป่า 84,000 กอง

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 10 ชั้นโรงพยาบาลอุดรธานี

 

       เวลานี้กำลังหมุนติ้วๆการเงินการทองไม่ทันทางนั้นก็จะขึ้นทางนี้ก็จะขึ้นตึกอุดรเท่าไรชั้นตึกโรงพยาบาลศูนย์น่ะ (8 ชั้น 115 ล้านบาทครับ) อยู่ในนี้หมดเราเป็นหัวหน้าเลยตรงนั้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายนั่นละไม่ได้เพื่อใครหนักทุกด้านนะเราเราหนักแบกหมดเลยอย่างนี้ละสร้างตึกที่นั่นที่นี่เราเป็นหัวหน้าหมุนติ้วเลยที่จะสร้างนั้นสร้างนี้เหล่านี้อาศัยเงินพี่น้องทั้งหลายนะหลวงตาไม่มีเงินสักสตางค์เป็นแต่ผู้นำนี่ก็จะขึ้นแล้วตึกโรงพยาบาลศูนย์อุดรกำลังเริ่มขึ้นนี่ก็เราเป็นหัวหน้าหาเงิน" (จากพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551)

 

 

และเมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2,551 คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมผอ. โรงพยาบาลอุดรธานีได้เข้ากราบเรียนปรับปรุงแบบจาก 8 ชั้นเป็น 10 ชั้น (จากคำปรารภของหลวงตาเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้เมตตาให้เพิ่มเป็น 10 ชั้น) โดยทางคณะฯได้ขอขยายพื้นที่ออกไปอีก 15 เมตร  ประเมินราคาเป็น 185 ล้านบาทรวมทั้งครุภัณฑ์อีก 15 ล้านบาท  ตึกสงฆ์อาพาธ 10 ชั้นจึงมีราคาประเมินรวม 200 ล้านบาทหลวงตาจึงได้เมตตาอนุมัติให้ดำเนินการสร้างได้ 

 

ภาพบริเวณโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

 

hghghghg

 

  

ท่านสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 84,000 กองกองละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ 10 ชั้นโรงพยาบาลอุดรธานีโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ ""ผ้าป่า 84,000 กองโรงพยาบาลอุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ""

1.ธนาคารกสิกรไทยสาขาอุดรธานีเลขที่ 110-2-20733-3

2. ธนาคารกสิกรไทยสาขาเอกมัยเลขที่ 059-2-50100-9

3. ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่ 510-418734-8

  

(โอนฟรี  ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนธนาคารเดียวกัน)

(ธนาคารที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันกับทางวัดแล้วว่าโอนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแน่นอนคือ ธนาคารกสิกรไทยสาขาอุดรธานี)

หมายเหตุ  ผู้โอนกรุณาแจ้งต้นทางธนาคารที่โอนว่าได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้ว

 

รายการบัญชีเงินเข้า-ออก โครงการตึกสงฆ์อาพาธ 10 ชั้น (ข้อมูลสุดท้าย วันที่ 28 ก.พ. 54)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี        ยอดเงินคงเหลือ                                  117,991,351.88 บาท

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาอุดรธานี           ยอดเงินคงเหลือ                                  182,011,651.33 บาท

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเอกมัย              ยอดเงินคงเหลือ                                      57,104,206.16 บาท

                                  รวม 3 ธนาคารเป็นเงิน                           357,107,209.37  บาท

                                                                                                                                                                         

จ่ายค่าก่อสร้าง งวดที่ 1 – 21  เป็นเงิน                                                           138,468,522.10 บาท

จ่ายค่าตกแต่งภายใน  งวดที่  1 – 2   เป็นเงิน                                                       5,886,525.01 บาท

รวมค่าก่อสร้างและค่าตกแต่งที่จ่ายไปแล้ว                                                       144,355,047.11 บาท

 

รวมเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีและที่จ่ายไปแล้ว จำนวน                      501,462,256.48 บาท                                 

 

หลวงตาเมตตาตั้งงบสำหรับโครงการตึกสงฆ์ไว้                                           500,000,000.00 บาท

                          

ได้ยอดเงินบริจาคถึงวันที่ 28 ก.พ.54 ได้                501,462,256.48 บาท

 

                 รวมยอดกองผ้าป่า 84,000 กองที่เข้าบัญชีทั้ง 3 ธนาคารข้างต้น

ตั้งแต่ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นจำนวน 250,731 กอง

 สรุป ยอดเงินบริจาคครบ 500 ล้านบาทแล้ว

                           hghghghg

 

สำหรับ ผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร

หลักฐานกรุณาส่ง สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแนบชื่อที่อยู่ - - จำนวนเงิน - เบอร์โทรติดต่อกลับ ชัดเจนส่งไปที่ให้ วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   หรือแฟกซ์ 086-4513512 หรือ 042-214114-5

(ในกรณีผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุโมทนากรุณาติดตามขอได้ใหม่  ทั้งนี้เนื่องจากที่อยู่ส่งกลับไม่ชัดเจนจึงต้องขออภัยด้วย)

 

hghghghg

 

ข้อมูลจากทางโรงพยาบาลอุดรธานี

 

 

 

 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์เวลาประกอบ 14:29 น.

(ยอดรับบริจาคผ้าป่า 84,000 กองณมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นเงินบาทพร้อมเช็ค 8,508,355 .- บาท 8 ดอลลาร์สหรัฐและทองคำน้ำหนัก 16.87 บาท) 

hghghghg

 

เมตตามหากรุณาองค์หลวงตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ

อันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่

      หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

พระราชนิพนธ์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

แด่ ... ท่านผู้ธำรงปณิธานงานสงเคราะห์โลก

     นายแพทย์พิชาติดลเฉลิมยุทธนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีได้เข้ากราบนมัสการขอประทานเมตตาจากองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธขึ้นทดแทนอาคารหอสงฆ์เดิมที่สร้างมากว่า 40 ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  ดั่งความตอนหนึ่งในหนังสือที่นำถวายลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551  มีข้อความอยู่ประโยคหรือสองประโยคที่รู้สึกสะดุดใจไม่ว่าใครที่ได้มีอ่านโอกาส ... เป็นข้อความตอนสุดท้ายของหนังสือฉบับนั้นสาระสรุปว่าขอประทาน "กราบเรียนมาเพื่อองค์หลวงตาได้โปรดพิจารณาเมตตาแก่คณะลูกหลานโรงพยาบาลอุดรธานีที่หวังจะได้รับเมตตาอันหาประมาณมิได้จากองค์หลวงตาผู้ธำรงปณิธานมุ่งงานสงเคราะห์โลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ "

       วันที่ 23 ตุลาคม 2551 วันปิยมหาราชเป็นวันที่คนไทยทั้งชาติต่างน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของล้นเกล้าฯพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมจึงเป็นวันอันเป็นศุภมงคลยิ่งที่สำคัญ .... เป็นวันที่พวกเราได้รับทราบข่าวอันเป็นมงคลอย่างเป็นทางการว่าองค์หลวงตาได้โปรดเมตตารับอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธขนาด 8 ชั้น (ในตอนนั้น) มูลค่า 115 ล้านบาทนั้นทั้งหมดดั่งที่องค์หลวงตาได้เมตตากล่าวไว้ดังนี้

       "โรงพยาบาลเราได้รับปากแล้วเราสงสารเขาก็หาที่พึ่งเราก็ให้ที่พึ่งทั่วโลกที่นี่ก็สงสารโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯจะสร้างตึกคนไข้ 8 ชั้นหลังหนึ่งเป็นเงิน 115 ล้าน

      ก็ขอให้หมู่เพื่อนพระเจ้าพระสงฆ์พิจารณาช่วยกันแล้วแต่จะช่วยกันคิดช่วยๆคนไข้ไปดูแล้วคนไข้ไม่มีที่พักที่นอนโอ้ ... หมอเขาก็จำเป็นของเขาแบกไม่ไหวเราก็ต้องเข้าช่วยเขานะ    8 ชั้น 115 ล้าน

      เราก็จะช่วยจนเสร็จ .... เราไม่ทำไม่มีใครทำเราไม่ช่วยไม่มีใครช่วยเอาจนเสร็จว่าอย่างนั้นช่วยกันคนละไม้ละมือ ............. ต้องเสร็จเราช่วยโลก ..... โรงพยาบาลมาเป็นอันดับหนึ่งคราวนี้ก็โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเราก็ต้องได้ช่วยเราไม่ช่วยใครจะช่วยเป็นเพราะความเมตตาสงสารโลกนั่นเองจะสงสารตัวเองหรือคิดถึงตัวเองสักนิดหนึ่งนั่นไม่มี ...."

 

จากชั้นขยายเป็น 10 ชั้น 8

ก็เพราะความเมตตาสงสารโลกโดยแท้

(ภาพตึกจากเดิม 8 ชั้น)

 

(ภาพจำลองสามมิติ 10 ชั้น)

 

           จากสภาพความจำเป็นและความต้องการที่มีมากขึ้นอาคาร 8 ชั้นแต่เดิมเมื่อมาพิจารณาด้านประโยชน์ใช้สอยแล้วโดยพิจารณาหลักประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (งานก่อนแบบฟอร์ม) เห็นว่าน่าจะสามารถเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยได้อีกเป็น 2 ชั้นเพราะพิจารณาจากสถานที่ตั้งของตัวอาคารสามารถขยายพื้นที่จากเดิมขนาด 20 x 30 เมตรเป็น 20 x 45 เมตรเพื่อให้การใช้พื้นที่ที่เหลืออยู่ได้รับประโยชน์สูงสุดและเมื่อองค์หลวงตาได้รับทราบความจำเป็นและความต้องการในการขยายขนาดของอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังกล่าวแล้วนั้นองค์ท่านได้โปรดเมตตาอย่างสุดหนึ่งอีกครั้งๆ  "ได้ทำทั้งทีให้มันได้เป็น 10 ชั้นก็จะเหมาะเอาเพิ่มอีก 2 ชั้นเราก็จวนจะตายแล้วเอาไว้เป็นที่ระลึกของลูกของหลานเรา"

          สมตามลิขิตขององค์หลวงตาถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ความตอนหนึ่งว่า "อาตมภาพได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลว่าตึกสงฆ์อาพาธหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากว่า 40ปี ทำให้ไม่สะดวกในการให้การรักษาพระภิกษุสงฆ์จำเป็นต้องพำนักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอีกทั้งประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น

อาตมภาพมีความประสงค์จะเป็นองค์อุปถัมภ์รับเป็นธุระในการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธตามแบบแปลนเลขที่  9.922 ในพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีตามผังหลักของโรงพยาบาลโดยจะดำเนินการเองทั้งหมดเพื่อความรวดเร็วเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์จะส่งมอบอาคารสงฆ์อาพาธให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป "

 

รอยบาทพระศาสดาตาม

คือเมตตามหากรุณาองค์หลวงตา

"ผู้ใดพยาบาลภิกษุไข้ผู้นั้นเสมือนหนึ่งพยาบาลเราตถาคต" พุทธพจน์อันเป็นอมตวาจายังคงตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าเมื่อต่างได้รับทราบข่าวอันเป็นศุภมงคลยิ่งนี้ต่างก็ล้วนชื่นชมปีติยินดีและเมื่อครูบาอาจารย์จัดตั้งกองผ้าป่า 84,000 กอง กองละ 2,000 บาทร่วมสมทบกับเมตตามหากรุณาขององค์หลวงตาต่างก็รับเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาดุจเทียนเล่มน้อยจุดต่อจากเทียนเล่มใหญ่ประกายไฟแห่งแสงสว่างกำจัดมืดคือความตระหนี่ถี่เหนียวยังแสงสว่างคือความเสียสละให้ขจรขจายขยับขยายไปทุกทิศทุกทางกล่าวได้ว่าหลวงตานำบุญใหญ่เพื่อปวงประชาไทยในแผ่นดินโดยแท้

และอาคารหลังนี้ย่อมจักเป็นอนุสรณ์แห่งหยาดเมตตามหากรุณาที่องค์หลวงตามีแก่โลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ

ณวันนี้ผองพุทธบริษัทศรัทธาสร้าง "อาคาร 96 ปีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" ขนาด 10 ชั้นเพื่อบุญราศีอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยเป็นอนุสรณ์ถึงองค์เอกอัครมหาบุรุษพุทธชิโนรสสมดั่งพุทธภาษิตที่ว่า  "มหาบุรุษเกิดในที่ใดที่นั้นร่มเย็นมหาบุรุษเกิดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นร่มเย็นมหาบุรุษเกิดในประเทศใดประเทศนั้นร่มเย็น "องค์หลวงเป็นตานับผู้ที่ดำเนินดำรงและอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อวิสุทธิธรรมตามรอยพุทธปฏิปทาธัมมปฏิปทาสังฆปฏิปทาโดยแท้ตราบวาระสุดท้าย ...

 

มีชีวิตอยู่นี้เราเราทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก

เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นคติตัวอย่างอันดีงาม

เพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป

เป็นตลอดอนันตกาล

                                     หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน

 

 

เป็นใครในโครงการใคร

ร่วมใจร่วมสร้างร่วมบุญคุณคือคนหนึ่ง

 

 

ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวายสันตุสสโกในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวเปิดประชุมในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้าง "อาคาร 96 ปีหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน" ในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธ (10 ชั้น) ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานีเมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2551  ความตอนหนึ่งว่าดั่ง

"อาตมาเองในฐานะที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลวงตาท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกเราท่านมีเมตตาอย่างสุดๆมีแต่ช่วยโลกประเทศชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขบางท่านว่าบางคนเข้าใจผิด    หลวงตามุ่งหวังอย่างนั้นมุ่งหวังอย่างนี้แต่ตามความเป็นจริงหลวงตาท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรถ้าพวกเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านเราจะรู้ได้ว่าหลวงตาไม่มีเจตนาเป็นอื่นท่านไม่มีความมุ่งหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นจากพวกเราท่านมีแต่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

ท่านยังพูดย้ำอีกว่าเมื่อท่านตายไปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาทำบุญในงานศพเรานำเงินจำนวนนั้นซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้ละความเมตตาขององค์หลวงตามีเมตตาจนวาระสุดท้ายที่ท่านมีเมตตาบ้านเมืองต่อโลกต่อประเทศชาติ  พวกเราในฐานะที่เป็นลูกหลานที่มารับงานที่องค์หลวงตาอนุมัติอาคารโรงพยาบาลขนาด 8 ชั้น (ในขณะนั้น) ในวันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย

          ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเสียสละทุนทรัพย์คนละมากคนละน้อยร่วมกันจะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจของพวกเราเป็นอนันตกาล "

 

นายอำนาจ  ผการัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธได้กล่าวในที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 สาระตอนหนึ่งสรุปได้ว่า

"สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบในหลักการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธเพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับปริมาณการให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีได้เข้าพบและปรึกษาหารือผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอความเห็นชอบในการเข้ากราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อขอประทานเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีเนื่องในโอกาสครบ 8 รอบของหลวงตามหาบัวฯ  2553 พระพรรษารวมทั้งปีเป็นปีแห่งมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84  ส่วนความคืบหน้าในการเข้ากราบนมัสการได้รับการประสานแจ้งว่า         หลวงตามหาบัวฯท่านเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดนับเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปีติยินดีจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้โปรดน้อมรับเมตตาจากองค์หลวงตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในครั้งนี้ขอให้ร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จด้วยดีโดยเร็วพร้อมมีคุณภาพเพื่อถวายแด่องค์หลวงตาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในมงคลวโรกาสอันสำคัญยิ่งนี้ "

 

hghghghg

 

ภาพคณะดำเนินงานทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสร่วมประชุมปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง "อาคาร 96 ปีหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน"

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551

ณ โรงพยาบาลอุดรธานี  จ. อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hghghghg

 

 

คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มีการประชุมปรึกษาหารือถึงเรื่องการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธร. พ. อุดรธานีให้เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและสำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตา จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาและขนานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคาร 96 ปีหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน" เพื่อน้อมบูชาอาจริยคุณในวาระครบรอบ 96 ปีหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน (12 สิงหาคม 2552)

 

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน

ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานี

ฝ่ายบรรพชิต

 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี  จันททีโป)   ประธานที่ปรึกษา

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) ประธานอุปถัมภ์

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต

 

1. พระราชวราลังการ (จจ. ธรรมยุต)              วัดโพธิสมภรณ์  อ.เมือง  จ. อุดรธานี

          2. พระมุนีเทพรัตน (จจ. มหานิกาย)               วัดมัชฌิมาวาส  อ.เมือง   จ. อุดรธานี

          3. พระอาจารย์บุญมี   ปริปุณโณ                    วัดป่านาคูณ  อ. บ้านผือ  จ. อุดรธานี

          4. พระอาจารย์เพียร  วิริโย                           วัดป่าหนองกอง  อ. บ้านผือ  จ. อุดรธานี

          5. พระอาจารย์บุญเพ็ง  เขมาภิรโต                  วัดถ้ำกลองเพล  อ.เมือง  จ. หนองบัวลำภู

          6. พระอาจารย์ลีกุสลธโร                              วัดภูผาแดง  อ.หนองวัวซอ  จ. อุดรธานี

          7. พระอาจารย์ปรีดา (ทุย) ฉันทกโร                วัดป่าดานวิเวก  อ. ปากคาด  จ. หนองคาย

8. พระอาจารย์อุทัย  สิริธโร                           วัดเขาใหญ่เจริญธรรม  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา

          9. พระอาจารย์ฟัก  สันติธัมโม                        วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) อ.ท่าใหม่  จ. จันทบุรี

         10. พระอาจารย์อุ่นหล้า  ฐิตธัมโม                    วัดป่าแก้วชุมพล  อ.สว่างแดนดิน  จ. สกลนคร

          11. พระอาจารย์บุญกู้  อนุวัฑฒโน                   วัดพระศรีมหาธาตุ  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ

          12. พระอาจารย์จันทร์เรียน  คุณากโร              วัดถ้ำสหาย  อ. หนองแสง  จ. อุดรธานี

          13. พระอาจารย์อินทร์ถวาย  สันตุสสโก            วัดป่านาคำน้อย  อ. นายูง  จ. อุดรธานี

          14. ญาณพระครูจิตตภาวนา                          วัดป่าภูก้อน  อ. นายูง  จ. อุดรธานี

15. พระอาจารย์คูณ  สุเมโธ                           วัดป่าภูทอง  อ. บ้านผือ  จ. อุดรธานี

16. พระอาจารย์เสน  ปัญญาธโร                      วัดป่าหนองแซง  อ. หนองวัวซอ  จ. อุดรธานี

17. พระอาจารย์เมือง  พลวัฑโฒ                      วัดป่ามัชฌิมวาส  อ.เมือง  จ. กาฬสินธุ์

18. พระครูบริหารสมาธิคุณ                            วัดป่าบ้านเพิ่ม  อ. นายูง  จ. อุดรธานี

19. พระอาจารย์คลาด  ครุธัมโม                      วัดถ้ำบางเตย  อ. เมือง  จ. พังงา

20. พระอาจารย์สม  ขันติโก                           วัดป่าญาณสัมปันโน   อ. โนนสะอาด  จ. อุดรธานี

21. พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม                      วัดป่าหนองไผ่  อ.เมือง  จ. สกลนคร

22. พระอาจารย์บุญทัน  ฐิตสีโล                       วัดเขาเจริญธรรม  อ.บึงสามพัน  จ. เพชรบูรณ์

23. พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร                       วัดป่ากกสะทอน  อ. เมือง  จ. อุดรธานี

24. พระอาจารย์สมหมาย  อัตตมโน                 วัดสันติกาวาส  อ. ไชยวาน  จ. อุดรธานี

25. พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน                     วัดป่าบ้านตาด  อ. เมือง  จ. อุดรธานี

26. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์                        วัดดงพระเจ้า  อ. สว่างแดนดิน  จ. สกลนคร

27. พระอาจารย์สุชิน  ปริปุณโณ                      วัดธรรมสถิตย์  อ. เมือง  จ. ระยอง

28. พระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข                  วัดป่าไชยชุมพล  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์

29. พระอาจารย์บุญช่วย  ปุญญวันโต                วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  อ. สามโคก  จ. ปทุมธานี

30. พระอาจารย์บุญจันทร์  กตปุญโญ                วัดป่ากุดฉิม  อ. เมือง  จ. หนองบัวลำภู

31. พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต                      วัดป่าศรัทธาถวาย  อ. หนองวัวซอ  จ. อุดรธานี

32. พระอาจารย์นิพนธ์  อภิปสันโน                  วัดป่าศาลาน้อย  อ. ด่านซ้าย  จ. เลย

33. พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต                     วัดถ้ำพระนาใน  อ. พรรณานิคม  จ. สกลนคร

34. พระอาจารย์สมเกียรติ  ชิตมาโร                 วัดถ้ำพระตาลเลียน  อ. กุดจับ  จ. อุดรธานี

35. พระอาจารย์สวัสดิ์  ปิยสีโล                       วัดป่าคูขาด  อ. นาเชือก  จ. มหาสารคาม

36. พระอาจารย์เฉลิม  ธัมมธโร                      วัดป่าภูแปก  อ. วังสะพุง  จ. เลย

37. พระอาจารย์วิไล  ยุตตธัมโม                     วัดป่าอุดมสันติธรรม  อ. ท่าอุเทน  จ. หนองคาย

38. พระอาจารย์พิชิต  ชิตมาโร                       วัดหินหมากเป้ง  อ. ศรีเชียงใหม่  จ. หนองคาย

39. พระอาจารย์นพดล  นันทโน                      วัดป่าดอยลับงา  อ. เมือง  จ. กำแพงเพชร

40. พระอาจารย์วันชัย  วิจิตโต                       วัดภูสังโฆ  อ. หนองวัวซอ  จ. อุดรธานี

41. พระอาจารย์สงบ  มนัสสันโต                    วัดป่าสันติการาม  อ. โพธาราม  จ. ราชบุรี

42. พระอาจารย์ภูษิต (จันทร์) ขันติธโร            วัดป่าหลวงตาบัว  อ. ไทรโยค  จ. กาญจนบุรี

43. พระครูมงคลธรรมสาธก                          วัดชัยมงคล  อ. บ้านแพง  จ. นครพนม

44. พระอาจารย์เพยาว์  โชติวโร                      วัดป่าศิลาวาส  อ. เมือง  จ. หนองบัวลำภู

45. พระอาจารย์บัณฑิต  สุปัณฑิโต                   วัดป่าตอสีเสียด  อ. เมือง  จ. อุดรธานี

 

hghghghg

 

นายอำนาจผการัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส

และคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวร่วมเป็นกรรมการทุกท่าน

 

hghghghg

 

 

 

กำหนดลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร "96 ปีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน" ในวงเงิน 183 ล้านบาทระหว่างผู้แทนหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน (นายทนันชัย  ตรังคานุกูลกิจ) และบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15:00 น. ณอาคารห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

 

hghghghgh

 

ภาพวันเซ็นต์สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร "96 ปี หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน"

ในวงเงิน 183 ล้านบาทระหว่างผู้แทนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

(นายทนันชัย  ตรังคานุกูลกิจ)

และบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15:00 น.

ณ อาคารห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"พวกเราเอาให้ได้นะความพร้อมเพรียงสามัคคีนี้เป็นของสำคัญมากเห็นแก่เขาแก่เราใช้ไม่ได้นะ

ช่วยกันเพื่อเข้าไปส่วนรวมๆแน่นหนามั่นคง

เห็นแก่ได้แก่เอาเอาตัวเล็ดลอดไปแล้วจมกับเขาก็ไม่รู้ "

(จากพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552)

 

hghghghghg

ความคืบหน้าการก่อสร้างตึก 96 ข้อมูลณวันที่ 10 เมษายน 2.552 (ปี)

 

 

 

 

ขณะนี้ได้ตอกเสาเข็มขนาด 0.80 ม. X 18.00 ม. จำนวนทั้งหมด 192 ต้นเรียบร้อยแล้ว

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2.552 คณะกรรมการฝ่ายฆราวาสก่อสร้างตึก 96 ปีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทอิตาเลียนไทยฯผู้ดำเนินการก่อสร้างเบิกค่าก่อสร้างเป็นงวดแรก 15% เป็นเงิน 27,450,000 .- บาทโดยหลวงตาเป็นผู้เซ็นต์เบิกจ่ายทำดร๊าฟท์มอบให้แก่บริษัทอิตาเลี่ยนไทยฯต่อไป

 

ความก้าวหน้าของงาน 30 เม.ย. 52 (อัพเดท)

 

งานตัดหัวเสาเข็ม

งานเข้าแบบฐานราก

งานลงเหล็ก + เข้าแบบฐานราก

 

งานลงเหล็ก + เข้าแบบฐานราก

งานลงเหล็ก + เข้าแบบฐานราก

 

ความก้าวหน้าของงาน 11 พ.ค. 52 (อัพเดท)

งานเปิดดินฐานราก

งานเข้าแบบฐานราก

งานลงเหล็กฐานรากทาวเวอร์เครน

ฐานรากงานเทคอนกรีต

ฐานรากงานเทคอนกรีต

งานกลับกรอกฐานราก

งานเข้าแบบตอม่อ

ตอม่องานเทคอนกรีต

โครงการภาพรวม

โครงการภาพรวม

ความก้าวหน้าของงาน 22 พ.ค. 52 (อัพเดท)

ติดตั้งทาวเวอร์เครนงาน

ติดตั้งทาวเวอร์เครนงาน

งานเปิดดินฐานราก

งานเทยันฐานราก

คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานครั้งที่ 1 วันที่ 21/05/52

โครงการภาพรวม

ความก้าวหน้าของงาน 2 มิ.ย. 52 (อัพเดท)

งานเข้าแบบฐานราก

งานลงเหล็กฐานราก

งานฐานราก

งานฐานราก

งานถอดแบบฐานราก

งานผูกเหล็กหลุมลิฟท์

โครงการภาพรวม

ความก้าวหน้าของงาน 12 มิ.ย. 52 (อัพเดท)

ลงเหล็กฐานราก FL1 งาน

ลงเหล็กฐานราก FL1 งาน

งานเทคอนกรีตฐานราก FL1

งานเทคอนกรีตฐานราก FL1

ตอกเสาเข็มถังน้ำใต้ดินงาน

งานเทยันคานคอดิน

โครงการภาพรวม

โครงการภาพรวม

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2,552 

หลวงตาจ่ายตึกค่าก่อสร้าง 10 ชั้น (งวดที่ 2)15,517,498 .-  บาท

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2,552

หลวงตาจ่ายตึกค่าก่อสร้าง 10 ชั้น (งวดที่ 3) 2,265,760 .-  บาท

 

ความก้าวหน้าของงาน 10 ก.ค. 52 (อัพเดท)

งานผูกเหล็กพื้นชั้น 1

งานผูกเหล็กพื้นชั้น 1

เสางานเทคอนกรีต

เสางานเทคอนกรีต

งานผูกเหล็กลิฟต์

ภาพจากด้านหลังไปหน้าโครงการ

โครงการภาพรวม

โครงการภาพรวม

ความก้าวหน้าของงาน (24 กรกฎาคม 2.552 อัพเดท)

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพความก้าวหน้างาน (14 สิงหาคม 2,552 อัพเดท)

 

 

 

 

อัพเดทวันที่ 11 กันยายน 2,552

ถึงชั้นที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความก้าวหน้าของงาน (25 กันยายน 2,552 อัพเดท)

 

 

 

 

 ความก้าวหน้าของงาน (25 กันยายน 2,552 อัพเดท)

 

 

 

 ความก้าวหน้าของงาน (4 พฤศจิกายน 52 อัพเดท)

 ความก้าวหน้าของงาน (18 พฤศจิกายน 52 อัพเดท)

 

ภาพงานติดตั้งท่อดับเพลิง

ภาพงานเดินท่อประปาสุขาภิบาล

ภาพงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

ภาพงานติดตั้งบล็อกสวิทซ์เต้ารับ

ภาพงานปูกระเบื้องผนังห้องตัวอย่าง

น้ำเสียภาพงานบำบัด

ด้านหน้าโครงการภาพบริเวณ

ความก้าวหน้าของงาน (25 พฤศจิกายน 52 อัพเดท)

ภาพงานถังบำบัดน้ำเสีย

ภาพงานติดตั้งถังน้ำใต้ดิน

ภาพงานติดตั้งท่อดับเพลิง

ภาพงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า

ภาพงานเตรียมเทพื้นชั้นดาดฟ้า

ความก้าวหน้าของงาน (25 ธันวาคม 2552 อัพเดท)

 

 

 

 

อัพเดท ภาพรวมของงาน   ข้อมูลวันที่ 25 มกราคม 2553

งานบันได

งานก่ออิฐมวลเบา ชั้น 10

งานฉาบปูน ชั้น 9

งานพื้นหินขัดสำเร็จรูปชั้น 3

งานโครงเคร่า ชั้น 4

ภาพรวมงาน ชั้น 2

งานท่อ เดนแอร์ ชั้น 3

ทางเดินร้อยสายไฟ ชั้น 10

งานสายไฟฟ้า ชั้น 4

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

อัพเดท ภาพรวมของงาน   ข้อมูลวันที่ 10 ก.พ. 2553

งานฉาบปูนชั้น 8

งานปูหินขัดสำเร็จรูปชั้น 6

งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมชั้น 2

งานติดตั้งโครงเคร่า ชั้น 4

งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 10

งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น 2

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

ความก้าวหน้าของงาน (18 กุมภาพันธ์ 2553 อัพเดท)

งานบันได ST-1

งานเสาหลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟท์

งานก่ออิฐมวลเบา ชั้น 9

งานเดินท่อไฟ ชั้น 10

งานทาสีท่อดับเพลิง ชั้น 8

ภาพรวมโครงการ

ภาพรวมโครงการ

 

ภาพรวมโครงการถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวันอาราธนาเหรียญหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ขึ้นไว้บนยอด “อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก