คำถาม 
โดย : ์ีืnui เมื่อ วันที่ 12 พ.ค. 2548

วันทำบุญเปิดโลกธาตุเป็นงานบุญเกี่ยวกับอะไร

ร่วมทำบุญวันเปิดโลกธาตุ เป็นการทำบุญเกี่ยวกับอะไรหรอครับ อธิบายรายละเอียดให้ทราบทีครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 14 พ.ค. 2548

    ทีมงานขอคัดกัณฑ์เทศน์ที่หลวงตาเทศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้ค่ะ
....นี่ละกองไทยทานที่พี่น้องทั้งหลายบริจาค รวบรวมกันบริจาคมา นี่จะไปส่งไปทางวัดป่าบ้านตาด ไปหากองบุญใหญ่ทางนู้นวันที่ ๓๐ พฤษภาฯ ถือเอาวันโยมแม่เสียไป วันนั้นเป็นวันที่จะตั้งเมตตาจิต บริจาคอุทิศส่วนกุศลให้ถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีความจำเป็นทั่วหน้ากัน และทั่วโลกดินแดนด้วยนะ ผู้มีญาติมีวงศ์ก็ได้อาศัยญาติวงศ์ผ่านไปๆ เป็นยุคเป็นคราวไป แต่ผู้ไม่มีก็เสวยกรรมไปเรื่อยๆ ไม่มีญาติก็ไม่มีใครช่วย ญาติเท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้ ดังที่ท่านแสดงไว้ใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร

         ติโรกุฑฑกัณฑสูตร นี่เวลาเขาไปทำบุญทำกุศล พวกเปรตพวกผีหวังพึ่งญาติ ต่างตัวต่างไหลมาๆ พวกที่มีญาติมีมิตรใจเป็นศีลเป็นทาน ใจกว้างใจขวาง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ พวกนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งหลั่งไหลไปสวรรค์ จำนวนไม่น้อย พวกที่ไม่มีญาติมีวงศ์ ทั้งๆ ที่มาหวังพึ่งญาติวงศ์เหมือนกัน แต่ญาติวงศ์ไม่สนใจ ไม่อุทิศส่วนกุศลให้ พวกนี้เดือดร้อนกลับไปสถานที่ที่เสวยกรรมของตน ด้วยความเป็นเปรตเป็นผี ท่านแสดงไว้ในติโรกุฑฑกัณฑสูตร 

         พวกที่เขาได้รับอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศลจากญาติแล้ว เขาอนุโมทนาเหมือนกัน  อนุโมทนาใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ขอให้ญาติของเราที่มีจิตใจเมตตาสงสารได้อุทิศส่วนกุศลให้พวกเราทั้งหลายนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป นี่เป็นพวกเปรตพวกผีที่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจนกระทั่งถึงสวรรค์ อนุโมทนาให้บรรดาญาติทั้งหลายที่แผ่ส่วนกุศลให้ ไอ้พวกเปรตพวกผีที่ไม่ได้รับส่วนกุศลจากพี่น้องทั้งหลายนี้ด่าแช่ง มันต่างกันนะ เราก็มีญาติ ญาติของเรา ทำไมจึงเป็นคนใจดำน้ำขุ่น ญาติทั้งหลายเขามีเขา ช่วยเหลือกัน เราก็มีญาติญาติของเรามันเป็นยังไง ไม่มีใครเหลียวแลเราเลย ต่างคนต่างกลับไปเสวยทุกข์ แล้วมีความเสียอกเสียใจ ด่าว่าพวกญาติของตนว่าใจดำน้ำขุ่น 

         เราทั้งหลายก็ให้จำเอาไว้ สร้างบุญกุศลคราวนี้ ทุกปีๆ ก็จะมี ไม่ว่ามีญาติไม่มีญาติที่ไหนส่วนบุญกุศลที่อุทิศกระจายทั่วไปหมด เพราะฉะนั้นพวกเปรตทั้งหลายจึงมารับได้ทั่วหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นญาติของใคร ไม่มีญาติก็ตามมารับได้ทั้งนั้น เพราะอันนี้แผ่กุศลกระจายทั่วไปหมด เป็นสาธารณกุศล นี่เราถึงได้ทำ เพราะคิดเห็นอย่างที่ว่า พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ยังไงผิดที่ไหน เอาความจริงทั้งนั้นออกมา เรื่องความทุกข์ความสุขทั้งหลายที่อาศัยกัน พึ่งกัน ไปเป็นเปรตเป็นผีก็อาศัยญาติวงศ์ช่วยพยุงขึ้นไป ญาติวงศ์ที่ใจดำน้ำขุ่น ก็ไปเสวยกรรมของตัวตามเดิม 

         เราจึงได้พยายามทำ แล้วยกโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นเอง ความมุ่งหมายเพื่อจะบำเพ็ญมหากุศลแผ่แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ จะมีญาติไม่มีญาติก็ตามรับได้ทั้งนั้นมหากุศลของพวกเราที่บริจาครับได้ทั้งนั้น ไม่นิยมว่าใครมีญาติไม่มีญาติ มารับ เป็นสาธารณกุศลรับได้ทั้งนั้น กรุณาพี่น้องทั้งหลายให้ทราบทั่วหน้ากัน ทำนี้ทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์ มีเหตุมีผล ไม่ได้ทำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้านะ เราพาพี่น้องทั้งหลายทำอะไรก็ตามเราไม่เคยมีแบบหลักลอยๆ ว่าทำนะ เรามีหลักมีเกณฑ์ทุกอย่าง นำตรงไหนออกให้แน่ต่อความสัตย์ความจริง ความถูกต้องดีงาม ไม่มีความกระทบกระเทือนด้วยความผิดของตนไม่ให้มี 

         ส่วนใครจะพอใจไม่พอใจอันนั้นเป็นหัวใจคน เราต้องเล็งถึงความถูกต้องเป็นศูนย์กลาง เมื่อดำเนินด้วยความถูกต้องแล้วใครจะเสียใจดีใจมันก็เป็นเรื่องของเขาไป เรื่องนี้เป็นเรื่องถูกต้องดีงามแล้ว ไม่สูญหาย เป็นเครื่องยืนยันว่าถูกต้อง เป็นพื้นฐานแห่งธรรมทั้งหลายแล้ว เราพาทำทำอย่างนี้เอง วันที่ ๓๐ พฤษภาฯถึงจะทำมาทุกปีๆ เราก็ไม่ค่อยสนใจนะ เราสนใจแต่สัตว์โลก ที่เป็นห่วงมากก็คือว่าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ เสวยชาติเป็นเปรตผี 

         เปรตผีนี่มีถึง ๑๓ จำพวกนะ ในหนังสือท่านบอกไว้ จำพวกที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม จำพวกที่หนึ่ง เปรตที่มีบาปหนามากทีเดียว พอพ้นจากนรกมาก็มาเป็นเปรตประเภทที่หนึ่ง หลังจากนั้นประเภทที่สองที่สาม ถึง ๑๓ ประเภทของเปรต ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ เหล่านี้จะได้อาศัยบุญกรรมจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลายอุทิศให้   และเราอุทิศส่วนกุศล สาธารณกุศลได้โดยทั่วกัน กรุณาทราบตามนี้นะ วันนี้ไม่พูดอะไรมากละ
      จากกัณฑ์เทศน์ " ติโกฑฑกัณฑสูตร"
                   วันที่ 22 เม.ย. 48

 


<< BACK

 


หน้าแรก