คำถาม 
โดย : ผู้ที่ต้องการฟังหลวงตา เมื่อ วันที่ 16 พ.ค. 2548

รับฟังคลื่นFM.ไม่ได้

ไม่ทราบว่าเกิดอะไรค่ะคลื่นFM.103.25 รับฟังไม่ได้เลย 
เหมือนมีคลื่นแทรกจากสถานีอื่นค่ะ ตรวจสอบด้วยนะค่ะ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 18 พ.ค. 2548

 ขอคัดกัณฑ์เทศน์ของหลวงตาที่แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ค่ะ
......... เรื่องวิทยุเรานี้ก็กรุณาพี่น้องทั้งหลายโปรดทราบเอาไว้ว่า มีอุปสรรคอยู่ทุกแห่งทุกหน พวกนี้เป็นประเภทมหาโจร เรานี่เป็นประเภทเจ้าของสมบัติ เทศนาว่าการเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเทศน์อย่างเปิดเผย องอาจกล้าหาญชาญชัยตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้านำออกประกาศสอนโลกเรื่อยมาตั้งแต่นู้นจนกระทั่งบัดนี้ เป็นธรรมสอนโลก เราจึงเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลาย สอนโลกนี้สอนด้วยความเปิดเผย แต่มหาโจรมันคอยขัดคอยแย้งกันมาแต่ไหนแต่ไรแหละ เรื่องดีกับชั่ว คนดี-คนชั่ว เราออกวิทยุตรงไหน ๆ เขาจะสร้างวิทยุของเขาคลื่นอย่างเดียวกัน ๆ มาขัดมาแย้งทำลายเสียงอรรถเสียงธรรมเราไม่ให้ได้ความชัดเจน มีอยู่ทุกแห่ง ในกรุงเทพฯก็มี 

          ให้พากันทราบไว้เสียว่านี้คือกองมหาโจร คอยแย่งตรงนั้นคอยชิงตรงนี้ คอยขโมยตรงนั้น คอยจุดตรงนั้นคอยเผาตรงนี้ ให้ทราบว่ามหาโจรให้ผ่านไปเสีย อันไหนที่เราฟังได้ชัดเราก็ฟังไปในอรรถในธรรมของเรา อันไหนที่เป็นเรื่องของโจรของมารที่มันมาแย่งเอาไปก็ให้เป็นสมบัติของมันไปเสียเท่านั้นเอง สมบัติของเรามีแต่ความดีงาม กรุณาทราบไว้ล่วงหน้า บางทีมันปรากฏขึ้นมาจะไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงวิทยุจึงฟังไม่ชัดอย่างนั้นอย่างนี้ คือมีพวกเปรตพวกผี พวกมหาภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันฝังอยู่ในเมืองไทยเรานี้ละ มันออกทำลายยุนั้นแหย่นี้ เผานั้นเผานี้มาตลอดอย่างนี้แหละ     

          ทางวิทยุออกมันก็เผาแบบนี้ ให้พากันเข้าใจเอาไว้นะ มี กรุงเทพฯก็มี มีเท่านั้นละให้ทราบกันไว้ บางทีเกิดเสียงไม่ชัดเจน มีขัดข้องยังไง ๆ แล้วก็จะไปโจษไปว่าตั้งแต่เจ้าของวิทยุแห่งเดียวไม่ได้นะ มันมีภัยที่เข้ามาแทรกสถานีวิทยุให้ทำลายเสียงไม่ชัดเจน หรือเนื้ออรรถเนื้อธรรมให้คลาดเคลื่อนไปได้ เพราะมหาโจรมันเข้ามาปล้นเอา เข้าใจเหรอ 
           จากกัณฑ์เทศน์ "ทำงานด้วยสติ"
                     วันที่ 8 พ.ค.2548

<< BACK

 


หน้าแรก