คำถาม 
โดย : นลินี อภิการสกุลชัย เมื่อ วันที่ 13 ก.พ. 2549

อยากทราบความเป็นมาของงานบุญประทายข้าวเปลือก

อยากทราบความเป็นมาของบุญประทายข้าวเปลือก

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 17 ก.พ. 2549

  ตามประเพณีของชาวอีสาน ที่มีการทำนาเป็นอาชีพหลัก หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะมีการนำข้าวเปลือกมารวมกัน จากนั้นก็จะนิมนต์พระมาทำน้ำพุทธมนต์เพื่อนำไปปะพรมไร่นาของตน เพื่อให้ผลผลิตงอกงาม ส่วนข้าวเปลือกก็นำมาทำบุญถวายพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
 สำหรับวัดป่าบ้านตาด กำหนดให้มีงานบุญประทายข้าวเปลือกเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนผู้มีจิตศรัทธาถวายข้าวเปลือกเพื่อร่วมทำบุญก็ไม่ได้มีเฉพาะชาวบ้านตาดเท่านั้น  ประชาชนจากทุกแห่งหน ร่วมใจกันนำข้าวเปลือกมาถวายกับหลวงตา ข้าวเปลือกจำนวนมากมายนั้น จะมีผู้มารับซื้อ เพื่อที่หลวงตาจะได้นำเงินออกเพื่อสงเคราะห์โลกต่อไป  

<< BACK

 


หน้าแรก