คำถาม 
โดย : rutsamee เมื่อ วันที่ 3 ธ.ค. 2545

ปัญหาเรื่องการรับชม Video และ Audio จะสังเกตได้อย่างไรว่ากัณฑ์เทศน์ใดมี VDO/Audio

เรื่อง ชม VDO รับได้แต่เสียง ไม่สามารถดูภาพได้

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 3 ธ.ค. 2545

คุณรับได้แต่เสียง ดูภาพไม่ได้ ไม่ทราบว่าคุณอยู่ย่านใด... 
1. ถ้าต้องการชมวิดีโอเทศน์ ต้องเลือกที่.............Select media to play และคลิกที่ Video (Win Narrow Band) 
2. ฟังเสียงเทศน์ เลือกที่..........Select media to play  และคลิกที่ Audio (Win)
3. ถ้าต้องการดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ชม/ฟังภายหลัง...เลือกที่.......... Select media to download และ
     คลิกที่ Download Video Win Narrow Band เพื่อชมวิดีโอ
     คลิกที่ Download Audio Win เพื่อฟังเทศน์

หมายเหตุ.........  กัณฑ์เทศน์ใดที่มี Audio จะมีรูป "ลำโพง" 
                          กัณฑ์เทศน์ใดที่มี Video จะมีรูป "แผ่นฟิล์ม" 

<< BACK

 


หน้าแรก