คำถาม 
โดย : ศิลปากร แสงศรื เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2546

เรืยน ถาม ทืมงาน

เรียน   ทืมงานครับ
       เว็ปไซด์  หลวงตาดอตคอม   เป็นเว็ปไซท์ที่มีคุณค่ามหาศาล   เหนือที่จะพรรณาได้     ด้วยความเคารพที่ผมมีต่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง    
       วันนี้ผมมีข้อข้องใจมาถามทีมงานบ้าง
       1   ในสายทางดำเนินของบูรพาจารย์ท่านก็เน้นที่การปฏิบัติจิตภาวนาแก่ศิษย์มาโดยตลอด     วันนี้ผมเห็นว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติจิตที่ปรากฎบนเว็ปนี้น้อยเหลือเกิน เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรีอไม่    ประการใด ?
        2    พูดถึงเว็ปบอร์ดซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการสนธนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆนั้น     ทีมงานมีกฎกติกามารยาทประการใดบ้างที่จะสร้างเสริมและป้องปราม เพื่อความสงบเย็นตาสมเป็นเว็ปของครูบาอาจารย์ที่เรายกไว้เหนีอใจ? ไม่ใช่เป็นบอร์ดกระโถนที่ใครๆจะมาถ่มใส่หัวครู อาจารย์    
         3   อย่างไรก็ตามคุณงามความดีที่ทีมงานได้สรรสร้างไว้บนเว็ปนี้ก็ถีอว่ามีคุณเลิศสำหรับผมแล้ว  ขอสาธุการ   
         4   ผมเข้ามาฟังเทศน์จากท่านอาจารย์ทุกวันล่ะครับ     ตามประสาคนชอบคันและให้ครูอาจารย์ตืใส่ตีใส่
                      ผมหวังว่าทีมงานจะเอ็นดูผมบ้างนะครับ       

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 1 ก.ค. 2546

  วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้หลักใหญ่จริงๆก็คือการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเพื่อผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากทั่วโลกที่เข้ามารับชม
ในเว็บแห่งนี้
   ทางผู้จัดทำได้พยายามกันอย่างเต็มที่ๆจะให้มรดกธรรมอันล้ำค่านี้ได้ก่อให้เกิดความสุขร่มเย็นแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง และนำไปประพฤติปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงได้พยายามลงเนื้อหาสาระกัณฑ์เทศน์ของหลวงตาให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเทศน์อบรมพระที่เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนา หรือเทศน์อบรมฆราวาส ที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเรื่องทั่วๆไป 
    ธรรมะที่ทางผู้จัดทำได้นำมาลงในเว็บแห่งนี้มีทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้น 
    ทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับชมจะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ไม่มากก็น้อยค่ะ

<< BACK

 


หน้าแรก