คำถาม 
โดย : อู๊ด สุทธิพงศ์ -- ผจ. สถานีวิทยุไทย ยูเอส เมื่อ วันที่ 12 ก.ย. 2546

เทศน์หลวงตาทางสถานีวิทยุไทย ยูเอส

จากคำปรารภและคำแนะนำของ พระธรรมรงค์ ฐิตธัมโม เมื่อเดือน พ.ย. ปี ๔๕ ทางสถานีเห็นสมควร และได้นำเทศน์ของหลวงตามหาบัว ออกอากาศ ที่เมืองดัลลัส ฟอร์ทเวิท มลรัฐเท็กซัส ยูเอสเอ ตั้งแต่ปี ๔๕ จนถึงทุกวันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่าน update ข้อมูลทางเวปไซด์หลวงตาด้วย ดังนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง ด้วยคลื่นความถี่ชนิดพิเศษจ-ศ 9.00-12.00น., 19.00-20.00น.ยกเว้นอังคาร จะออกอากาศเวลา 19.30-20.00น.  
ขอพระคุณครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 13 ก.ย. 2546

   ทีมงานขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้ด้วยค่ะ และจะได้แจ้งประสานให้ update ข้อมูลลงในเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวให้ค่ะ

<< BACK

 


หน้าแรก