คำถาม 
โดย : สามเณรเก่ง เมื่อ วันที่ 15 ก.ย. 2547

ถามปัญหาเด็ก ๆ

กราบเรียนท่านหลวงตาอันนี้เป็นฉบับที่สองหวังว่าคงได้รับคำตอบจากท่าน ตามที่ผมดูตำรามาทราบว่ากระดูกของพระอรหันต์นั้นจะเป็นธาตุผมจะคอยดู  องค์ที่เขาว่าเป็นพระอรหันต์นั้นเวลามรณะภาพไปเมื่อฌาปนกิจแล่วจะเป็นธาตุจริงตามที่ตำราเขาบอกไว้หรือไม่  

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 17 ก.ย. 2547

  โดยทั่วไปอัฐิของพระอรหันต์เมื่อท่านละขันธ์ไปแล้วจะกลายเป็นพระธาตุ แต่ก็ไม่แน่เสมอไปหากท่านอธิษฐานไม่ให้กลายเป็นพระธาตุก็จะไม่เป็นพระธาตุ
   บางองค์ไม่ต้องรอให้ท่านมรณภาพ แม้แต่เกศาหรือฟันของท่านก็ปรากฎเป็นพระธาตุแล้วก็มี
    เราอย่ามัวไปคอยดูของท่านเลย ควรจะเร่งบำเพ็ญสร้างบุญกุศลของเราเองนี่ก็จะปรากฏเป็นสมบัติของเราโดยไม่เสียเวล่ำเวลาในขณะยังมีชีวิตอยู่ เกิดว่าเราตายไปก่อนท่าน นอกจากจะไม่ได้เห็นแล้วยังเสียเวลาไปเปล่า 

พระอรหันต์ เมื่อนิพพานแล้ว อัฐิย่อมกลายเป็นพระธาตุจริง  อยากให้สามเณรเก่ง ตั้งหน้าตั้งตาดูกระดูกของตัวเองดีกว่านะ เพราะดูได้ทุกวันทุกเวลา เห็นว่ามีประโยชน์กว่าไปดูกระดูกพระอรหันต์  เพราะดูได้เป็นบางเวลา

<< BACK

 


หน้าแรก