• วัดป่าบ้านตาด
 • แผนที่การเดินทาง
 • 1. แผนที่แสดงที่ตั้งวัดป่าบ้านตาด
  2. แผนที่จังหวัดอุดรธานี
  3. แผนที่แคว้นอีสานเหนือ
  4. แผนที่แคว้นอีสาน


 • การเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด
 • 1. เครื่องบิน
       - มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบินดังนี้
  1) เวลา 06.50 น.
  2) เวลา 12.30 น.
  3) เวลา 18.15 น.
       - มีเที่ยวบินระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบินดังนี้
  1) เวลา 08.40 น.
  2) เวลา 14.25 น.
  3) เวลา 20.05 น.
  2. รถไฟ
  (หมายเหต : กรุณาตรวบสอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน ก่อนการเดินทาง)
       - มีการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ
  ตามเวลาดังนี้

  1) เวลา 06.00 น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย
  2) เวลา 08.20 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - อุดรธานี
  3) เวลา 18.30 น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย
  4) เวลา 20.00 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - หนองคาย
  5) เวลา 20.45 น. ขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ - หนองคาย
       - มีการเดินรถระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟอุดรธานี
  ตามเวลาดังนี้

  1) เวลา 07.26 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ หนองคาย - กรุงเทพฯ
  2) เวลา 09.15 น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย - กรุงเทพฯ
  3) เวลา 18.35 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ อุดรธานี - กรุงเทพฯ
  4) เวลา 19.04 น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย - กรุงเทพฯ
  5) เวลา 20.02 น. ขบวนรถด่วน หนองคาย - กรุงเทพฯ
  3. รถทัวร์
       - มีรถบัสปรับอากาศออกจากบริษัททัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือหลายบริษัท ที่สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม 10900
  หมายเหต : ก่อนเข้าเมืองอุดรธานี ให้ลงบนถนนใหญ่มีป้ายว่า " บ้านคำกลิ้ง " จะมีรถ SKY LAB ( รถมอเตอร์ไซด์ที่มีรถพ่วงสำหรับผู้โดยสารนั่ง ) เข้าไปถึงวัดใช้เวลาเพียง 10 นาที

 • สวนแสงธรรม
 • แผนที่การเดินทาง
 • 1. แผนที่แสดงที่ตั้งสวนแสงธรรม


 • การเดินทางไปสวนแสงธรรม
 • - ขึ้นรถประจำทางเบอร์ 165 ที่ท้องสนามหลวง รถจะผ่านหน้าสวนแสงธรรม
  ถนนพุทธมณฑลสาย 3


  หน้าแรก