ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์ ณ ศาลาริมแม่น้ำปิง หน้าเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก (บ่าย)  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ ศาลาริมแม่น้ำปิง หน้าเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก

ลูกศิษย์ที่นราธิวาส  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของกระทรวงสาธารณสุข (บ่าย)  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ย้อนหลังเมื่อไปอังกฤษ  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปจันทบุรีครั้งแรก (บ่าย)  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปริญญาตาบอด  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประโยชน์ส่วนรวม-ส่วนตัว  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศรัทธาทัวร์-ศรัทธาต่อประเทศไทย  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทีวีของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจของธรรมจะแสดงได้ทุกแบบ  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเป็นตัวอย่างอันเลิศเลอที่สุด  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ช่วยชาติ ณ โรงงานมะเขือเทศศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ โรงงานมะเขือเทศศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ณ ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ(บ่าย)  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ

ควรจะขวนขวายแบบไหน  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม (ค่ำ)  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เหลือแต่เมตตา  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักประกันชาติ  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 15 มกราคม 2542 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธกำลังเหลวไหล  

วันที่ 13 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมอกับคนไข้มีคุณเหมือนกัน  

วันที่ 12 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะผ้าป่านายท่าสนามบินอุดรธานี  

วันที่ 10 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ควรเป็นเรื่องของรัฐบาล  

วันที่ 9 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เขาว่าหลวงตาซื้อหุ้น (สาย)  

วันที่ 9 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายมองหลัง  

วันที่ 8 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยายแก่ที่บ้านหนองผือ  

วันที่ 3 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปีใหม่ ปีเก่า (บ่าย)  

วันที่ 3 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่คุ้นกับใคร   

วันที่ 10 ตุลาคม 2541 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานทอดผ้าป่าช่วยชาติ 84,000 กอง (เพลิน พรมแดน,ไตรภพ ลิมปพัทธ์ สัมภาษณ์...ทีวีช่อง 11 ถ่ายทอดสด)  

วันที่ 10 ตุลาคม 2541 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : บริเวณหน้าวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 5 ต.ค.41  

วันที่ 5 ตุลาคม 2541 เวลา 4:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเปิดอกในสภา   

วันที่ 17 กันยายน 2541 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์   

วันที่ 3 กันยายน 2541 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

พระกรรมฐานทรมานตัวเองทำไม (ให้สัมภาษณ์-ตอบปัญหา ITV โดย สุภาพ คลี่กระจาย)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2541 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กิเลสอยู่ตรงไหน นิพพานอยู่ตรงนั้น   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้สัมภาษณ์ ITV (ทีวีทอล์ค) 1ก.ค.2541 [อาจไม่ใช่วันที่นี้]  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อย่าท้าทายนรก (แสดงธรรม-ตอบปัญหา)   

วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑(เช้า)   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตอบข้อข้องใจ (ให้สัมภาษณ์หนังสือนิตยสารดิฉัน)   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2541 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ค. 2541 บ่าย  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2541 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก