ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ค. 2541  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 28 เม.ย. 2541  

วันที่ 28 เมษายน 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 27 เม.ย. 2541  

วันที่ 27 เมษายน 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 เม.ย. 2541 (เย็น)  

วันที่ 6 เมษายน 2541 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนามนี้รับรองความปลอดภัย   

วันที่ 3 เมษายน 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 29 มี.ค. 2541  

วันที่ 29 มีนาคม 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมือง   

วันที่ 28 มีนาคม 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถานีโทรทัศน์ช่อง9 สัมภาษณ์เรื่องเปิดโครงการฯช่วยชาติ  

วันที่ 9 มีนาคม 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดวงชะตาของเมืองไทย   

วันที่ 8 มีนาคม 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

12 กุมภาพันธ์ 2541  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วันวีระสรณะ (มาฆบูชา)  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2541 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พูดเสียบ้างไม่ใช่คุย   

วันที่ 18 ตุลาคม 2540 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้าหลงสังขาร ... 2 พ.ย. 2539  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองพอ ... 30 ก.ค. 2539  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2539 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวาน   

วันที่ 21 ตุลาคม 2538 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภัยของจิตคืออะไร   

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2538 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏจักร-ธรรมจักร-วิวัฏจักร   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2538 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2537  

วันที่ 22 ตุลาคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของกิเลส   

วันที่ 15 สิงหาคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่เป็นภัยและทำลายจิตใจ   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชาตินี้....   

วันที่ 22 มิถุนายน 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกวัฏฏะ ๓   

วันที่ 15 มีนาคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห่วงใยหมู่คณะ   

วันที่ 13 มกราคม 2537 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

30 ต.ค. 2536 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 ตุลาคม 2536 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมมรรคผล ความสงบไม่ปรากฏ   

วันที่ 3 สิงหาคม 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

26 ก.พ. 2536 คลื่นมหาเหตุ  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20 ก.พ. 2536 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

6 ก.พ. 2536 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20 ม.ค. 2536 ธรรมสมบัติอันล้นค่า  

วันที่ 20 มกราคม 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

14 ธ.ค. 2535 ท่านผู้วิเศษ  

วันที่ 14 ธันวาคม 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

23 ต.ค. 2535 ปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรม  

วันที่ 23 ตุลาคม 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

11 ต.ค. 2535 เทศน์ก่อนภาวนา  

วันที่ 11 ตุลาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

26 ก.ย. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 26 กันยายน 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

15 ก.ค. 2535 หลักใจ  

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังใจ   

วันที่ 19 มิถุนายน 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

31 พ.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเรียวแหลมจริงหรือ   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1 พ.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

2 เม.ย. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 2 เมษายน 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก