ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

18 มี.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 18 มีนาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

6 มี.ค. 2535 เทศน์อบรม  

วันที่ 6 มีนาคม 2535 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

18 ก.พ. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

4 ม.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 4 มกราคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเป็นมาของวัดเทิดพระเกียรติสิรินธร (ห้วยน้ำพัก) อ.นาแห้ว จ.เลย 2535  

วันที่ 1 มกราคม 2535 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

26 ธ.ค. 2534 เทศน์อบรมพระ  

วันที่ 26 ธันวาคม 2534 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จำให้ดีนะคำพูดแบบนี้   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ก่อนภาวนา  

วันที่ 23 ตุลาคม 2534 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่ยอมรับความจริง   

วันที่ 3 ตุลาคม 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถามใจตัวเองซิ   

วันที่ 12 กันยายน 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การพัฒนาจิตในทางศาสนา   

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจ   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 26 มิถุนายน 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

"สร้างความดีประจำตน" เทศน์งานประชุมเพลิงคุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ   

วันที่ 22 มิถุนายน 2534     สถานที่ : สำนักชีบ้านห้วยทราย จ.มุกดาหาร

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังวรธรรม   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 เมษายน 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แง่ปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน   

วันที่ 1 เมษายน 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 15 มกราคม 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

2 ธ.ค. 2533  

วันที่ 2 ธันวาคม 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สรณะของเพศนักบวช   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

17 พ.ย. 2533  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

2 พ.ย. 2533  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำเป็นกำลังใจ   

วันที่ 7 ตุลาคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

4 ต.ค. 2533  

วันที่ 4 ตุลาคม 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรมแสดงผลไม่ลำเอียง   

วันที่ 12 กันยายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้า-ปลุกตนเอง   

วันที่ 5 สิงหาคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความวิตกวิจารณ์ในหมู่คณะ   

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสตีตลาด   

วันที่ 11 มิถุนายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โมฆภิกษุ   

วันที่ 2 เมษายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป   

วันที่ 27 มีนาคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 26 มีนาคม 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานรื้อถอนวัฏฏะ   

วันที่ 2 มกราคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง   

วันที่ 8 ธันวาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วงกรรมฐานที่ตายใจได้  

วันที่ 1 ธันวาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยมีอยู่(เฉพาะพระ)  

วันที่ 15 ตุลาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 14 ตุลาคม 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก