ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ให้ดูที่ใจ  

วันที่ 13 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ   

วันที่ 12 เมษายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รีบสร้างคุณค่าในตน  

วันที่ 12 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้ทำดี  

วันที่ 11 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เจอแล้วไม่สงสัย  

วันที่ 10 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เกี่ยวกับภาวนา  

วันที่ 9 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มาจากคัมภีร์ของพระพุทธเจ้า  

วันที่ 8 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มีแต่เครื่องหมายลบ  

วันที่ 6 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศีลธรรม  

วันที่ 5 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้ใช้ปัญญา  

วันที่ 4 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความละเอียดแหลมคมของกิเลส   

วันที่ 3 เมษายน 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สั้น-ยาวขึ้นกับเหตุผล  

วันที่ 3 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เราจะจริงหรือไม่เท่านั้น   

วันที่ 18 มีนาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่เหยียบย่ำทำลาย   

วันที่ 13 มีนาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 31 มกราคม 2530 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาคปฏิบัติภาคสำคัญ   

วันที่ 18 มกราคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัจจัยปัจจเวกขณะ   

วันที่ 9 มกราคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะปกครองตน (อบรมคณะตำรวจ)   

วันที่ 1 ธันวาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แก้ทางวัฏวน (อบรมคณะ น.ศ.ปริญญาโท ม.จุฬาฯ)   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พัฒนาใจ-พัฒนาตนอย่างไร 5พ.ย.2529 (ค่ำ)  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บุญคือแก้วสารพัดนึก  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บุญคือแก้วสารพัดนึก  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พัฒนาใจจึงพัฒนาตน (อบรมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ) 31ต.ค.2529 (ค่ำ)  

วันที่ 31 ตุลาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตำรวจดีคนรัก   

วันที่ 30 ตุลาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

28 ต.ค. 2529.. ก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 ตุลาคม 2529 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รุกขมูล(เข้าป่า-เข้าเขา)   

วันที่ 25 ตุลาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อนุปุพพิกถา   

วันที่ 15 กันยายน 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่น้ำใจ  

วันที่ 12 กันยายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มนุษย์มีคุณค่ากว่าเงิน  

วันที่ 11 กันยายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขวนขวายช่วยโลก  

วันที่ 10 กันยายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มหากรุณาปราณี  

วันที่ 9 กันยายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม   

วันที่ 7 กันยายน 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีคุณค่าเท่าคน  

วันที่ 31 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระดีหายาก (อ.แบนมากราบ-หลวงปู่กงมา คือเพชรน้ำหนึ่ง)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา   

วันที่ 29 สิงหาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอันแสนอัศจรรย์  

วันที่ 29 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สาระแท้ของใจ  

วันที่ 28 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อุปกรณ์ประกอบความเพียร  

วันที่ 25 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บุญเป็นอาหารใจ  

วันที่ 24 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กว่าจะบวชได้-เมื่อบวชแล้ว  

วันที่ 23 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก