ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

สมาธิ-ปัญญาภาคปฏิบัติภาวนา   

วันที่ 22 สิงหาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอะไรต้องมีกำลังใจ  

วันที่ 22 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แสนจะเบื่อ  

วันที่ 21 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้เที่ยวโลกรอบ  

วันที่ 20 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วันพระวันสงบร่มเย็น (นักเรียน)  

วันที่ 19 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 19 สิงหาคม 2529 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนทนาปัญหา  

วันที่ 18 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นักต่อสู้ต้องเด็ดขาด  

วันที่ 17 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมพระต่างจากฆราวาส  

วันที่ 16 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คำสัตย์เป็นเด็ดขาด  

วันที่ 15 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การสอนต้องเป็นขั้นเป็นภูมิ  

วันที่ 14 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความสำคัญของหัวหน้า-ผู้นำ  

วันที่ 13 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เสาะแสวงบำเพ็ญกุศล  

วันที่ 12 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กรรมฐานติดครูอาจารย์-ขยายศาลา  

วันที่ 11 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตอนสำคัญจิตจะออกจากร่าง  

วันที่ 10 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดุด่าว่ากล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์  

วันที่ 9 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดูวัดอย่างไร-การรับนิมนต์  

วันที่ 8 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฎหมายบ้านเมือง-กฎหมายธรรมะ  

วันที่ 7 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้มีธรรมวินัยเป็นกฎข้อบังคับ  

วันที่ 6 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้ฝึกปฏิบัติตัวให้ดีก่อน (สอนนักเรียน)  

วันที่ 5 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งหมดแล้ว  

วันที่ 4 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 4 สิงหาคม 2529 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสจะหลอกแต่ว่าทำได้ยาก (คณะวัดโพธิสมภรณ์)  

วันที่ 4 สิงหาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โลกพออยู่ได้เพราะธรรม (คณะนักศึกษา ม.ขอนแก่น)  

วันที่ 3 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทำไม...ไม่ให้ถ่ายรูป (คณะว้ดหินหมากเป้ง ฯลฯ) 3ส.ค.2529 (บ่าย)  

วันที่ 3 สิงหาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงปู่มั่นผู้บุกเบิกทางให้  

วันที่ 2 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปฏิปทาพ่อแม่ครูจารย์มั่นพาดำเนินมา   

วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตที่ได้รับการอบรม  

วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศิษย์เทวทัตเก่งเกินครู  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นักภาวนาเดนตายจึงจะรู้  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขึ้นเวทีแชมเปี้ยน (แก้จิตหลวงพ่อบัว-สนทนาธรรมกีบหลวงปู่ขาว)  

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ด้วยเหตุและผลดังกล่าว  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ประสบล้วนสิ่งที่หาและทำได้ยาก   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกพออยู่ได้เพราะธรรม  

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตั้งความสัตย์-ความจริงในพรรษา (อาสาฬหบูชา)  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทรมานกิเลส-ธรรมก้าวเดิน  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2529 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฎจราจร-กฎธรรมะ  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมพระเหมือนฟ้าถล่ม  

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผูกพันครูอาจารย์เป็นชีวิต-จิตใจ  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก