ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

พัฒนาใจจึงพัฒนาโลก  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความรู้เหนือโลก-วาสนาที่แท้จริง  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมาก 13ก.ค.2529 (บ่าย)  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การภาวนาของปรมาจารย์  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระพุทธเจ้าทรงเป็นสยมภู  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนิน   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เกี่ยวข้องกับเมืองจันทบุรี  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โลกเดือดร้อน น่าสงสาร  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้สนใจสร้างธรรม  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เรารู้เรื่องของเราดี  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจ   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจ  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เอตทัคคะความเด็ดเดี่ยว  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขายศาสนาอย่างหน้าด้าน  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จิตว่าง  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ภาระหนัก 23พ.ค.2529 (บ่าย)  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วันวิสาขบูชา  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สนทนาการสงเคราะห์ ร.พ.-หลักความเป็นอยู่ของชีวิต (อบรมนักเรียน)  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ช่วยโลกช่วยสงสาร  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เพื่อความถูกต้อง  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จิตคือผู้รู้ อยู่ที่ไหน...  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้เป็นพลังอย่างถึงใจ  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อาจารย์ต้องทรงภูมิ  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความมักน้อยสันโดษ (เห็นกุฏิแล้วร้องไห้-ส่งเงินมาให้สร้าง)  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เรียนรู้จำ ปฏิบัติรู้จริง   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูบาอาจารย์สมชื่อสมนาม  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เขาว่า...เชื่อแต่เขาว่า...  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความสำคัญของหัวหน้า  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โลกยุ่งเพราะไม่ดูใจตัวเอง  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แน่นจนล้น  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เห็นบุญ เห็นคุณของครูบาอาจารย์  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติเข้าประสานกัน  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมพระจึงเผ็ดร้อน  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทานบารมี 4พ.ค.2529 (เย็น)  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2529 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมคู่เคียงกับโลก   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รู้วาระจิต  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระสำคัญ (หลวงปู่ลี กุสลธโร)  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทรงความจริงสุดส่วน-จิตเสื่อม  

วันที่ 30 เมษายน 2529 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปราบ   

วันที่ 29 เมษายน 2529 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก