ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

แก้ที่จิต (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 28 ตุลาคม 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูตัวเอง  

วันที่ 26 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เพชรน้ำหนึ่ง  

วันที่ 22 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โลกุตรจิต โลกุตรธรรม   

วันที่ 21 ตุลาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเหลาะแหละ  

วันที่ 21 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เห็นเอง เชื่อเอง  

วันที่ 20 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อุบายนอกคัมภีร์  

วันที่ 19 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เป่าหัว-รดน้ำมนต์  

วันที่ 18 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รู้แบบเดียวกัน  

วันที่ 17 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขอไปที  

วันที่ 16 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไฟได้เชื้อ  

วันที่ 15 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แก้หมัดเขาให้ดี  

วันที่ 14 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คนดีมีธรรม  

วันที่ 13 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การรักษาศีล  

วันที่ 12 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อริยสัจเครื่องยืนยัน  

วันที่ 11 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตีให้แตกด้วยอริยสัจ   

วันที่ 9 ตุลาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเทวทัต (มังสวิรัติ)  

วันที่ 6 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ลูกชาวพุทธ  

วันที่ 5 ตุลาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เน้นหนัก หักบ่วงกิเลส   

วันที่ 30 กันยายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักความจริง  

วันที่ 29 กันยายน 2528 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ข้อบังคับใจให้มีค่า  

วันที่ 28 กันยายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คุณของความดี  

วันที่ 22 กันยายน 2528 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมประดับโลก  

วันที่ 21 กันยายน 2528 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าให้กิเลสหัวเราะ   

วันที่ 19 กันยายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สรณะของชาวพุทธ  

วันที่ 15 กันยายน 2528 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสนาของผู้สิ้นกิเลส (TV 5)  

วันที่ 13 กันยายน 2528 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมวินัยอันยอดเยี่ยม (สอนนักเรียน)  

วันที่ 9 กันยายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เนื้อนาบุญ  

วันที่ 8 กันยายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถ้าเรามีความเพียร   

วันที่ 7 กันยายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ป.3 สอนปริญญา... (สอนนักเรียน)  

วันที่ 5 กันยายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักของจอมปราชญ์ (สอนนักเรียน)  

วันที่ 3 กันยายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เตรียมตัวให้ดี  

วันที่ 30 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้รู้แจ้งโลก   

วันที่ 24 สิงหาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดอกไม้ 4 ประเภท (สอนนักเรียน)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติ-นิทานบ้านเหล่า (สอนนักเรียน)  

วันที่ 19 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศีลขาดอย่างไร-แก้กลกิเลส  

วันที่ 16 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความมุ่งมั่นของนักรบ   

วันที่ 15 สิงหาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความตระหนี่-จิตสงบ  

วันที่ 15 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อิสลามนับถือพุทธ  

วันที่ 14 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การสงเคราะห์  

วันที่ 12 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก