ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

14ก.ค.2527 คณะยานเกราะ 792  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2527 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มหากษัตริย์วัฏจักร   

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

13ก.ค.2527 วันเข้าพรรษา  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2527 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

12ก.ค.2527 (บ่าย) วันอาสาฬหบูชา  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2527 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

12ก.ค.2527 วันอาสาฬหบูชา  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2527 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เปิดเผยสภาวธรรม   

วันที่ 18 มิถุนายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของแสลงไข้ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 13 มิถุนายน 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏจักรวัฏจิต   

วันที่ 8 มิถุนายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกปลอบเร้าใจ   

วันที่ 2 มิถุนายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

14 พ.ค. 2527  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรงขังของวัฏฏะ   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาล   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

23เม.ย.2527 อบรมวันพระ  

วันที่ 23 เมษายน 2527 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อำนาจกิเลส อำนาจธรรม   

วันที่ 19 เมษายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

15เม.ย.2527 อบรมวันพระ  

วันที่ 15 เมษายน 2527 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เด็ดด้วยธรรม   

วันที่ 29 มีนาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

16มี.ค.2527 อบรมวันพระ  

วันที่ 16 มีนาคม 2527 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เจ้ามหาอำนาจภายในใจ   

วันที่ 14 มีนาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

9มี.ค.2527 อบรมวันพระ  

วันที่ 9 มีนาคม 2527 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

6มี.ค.2527 อบรมคณะผู้บริหาร กทม  

วันที่ 6 มีนาคม 2527 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อาการของกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 3 มีนาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1มี.ค.2527 อบรมวันพระ  

วันที่ 1 มีนาคม 2527 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ภาวนามยปัญญา   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหลือแต่ชื่อกรรมฐาน(ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะวัดเขาน้อยสามผาน จันทบุรี (ค่ำ)  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะจากจันทบุรี  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2527     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมวันพระ (1ก.พ.2527)  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปัจจุบันบอกอนาคต (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมชมรมพุทธศาสน์ ร.ร.คำชะอีวิทยาการ  

วันที่ 28 มกราคม 2527 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แก่นใจ แก่นธรรม   

วันที่ 27 มกราคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 22 มกราคม 2527  

วันที่ 22 มกราคม 2527 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลักใหญ่ของพระกรรมฐาน(ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 3 มกราคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูหมิ่นในหลวงคือการทำลายหัวใจของชาติบ้านเมือง  

วันที่ 2 มกราคม 2527 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วันขึ้นปีใหม่ (2527)  

วันที่ 1 มกราคม 2527 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะธนาคารกรุงไทย 10ธ.ค.2526  

วันที่ 10 ธันวาคม 2526     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ข้อวัตรปฏิบัติ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 4 ธันวาคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันกฐิน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2526  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2526 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนฺทิฏฺฐิโก   

วันที่ 19 ตุลาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมแท้ไม่เหมือนอะไร   

วันที่ 5 ตุลาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 2 ต.ค. 2526  

วันที่ 2 ตุลาคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก