ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ธรรมจักร   

วันที่ 22 กันยายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเด็ดธรรมต้องเด็ด   

วันที่ 13 กันยายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสหัวเราะ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 7 กันยายน 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อินทรีย์ ๕   

วันที่ 4 กันยายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิต   

วันที่ 26 สิงหาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การแสวงโลก การแสวงธรรม   

วันที่ 18 สิงหาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โรคกายโรคใจ   

วันที่ 3 สิงหาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 2 ส.ค. 2526  

วันที่ 2 สิงหาคม 2526 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดโยธานิมิต

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 28 ก.ค. 2525  

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจดวงก่อเหตุ   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศิษย์ดื้อ   

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๖.ความจำกับความจริง   

วันที่ 28 มิถุนายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมต่างหากวิเศษ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 25 มิถุนายน 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๕.ปฏิปทาของนักปราชญ์   

วันที่ 21 มิถุนายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจว่างเพราะธรรม   

วันที่ 14 มิถุนายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเพ่นพ่าน (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 12 เมษายน 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พาล-บัณฑิต-การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม   

วันที่ 6 เมษายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเป็นข้าศึกต่อใจ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 13 มีนาคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่ชินชาต่อผู้ใด   

วันที่ 11 มีนาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 7 มีนาคม 2526  

วันที่ 7 มีนาคม 2526 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปรับใจให้สัมผัสธรรม   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตออกนอก (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่เคยลดอำนาจ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 28 มกราคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 24 พ.ย. 2525  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมาคาบบั้งข้าวหลาม (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ วันกฐิน  

วันที่ 17 ตุลาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปวารณา (ก่อนปาฏิโมกข์ )  

วันที่ 2 ตุลาคม 2525 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนามรบของนักบวช   

วันที่ 28 มิถุนายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตบริสุทธิ์คือธรรม   

วันที่ 14 มิถุนายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 6 มิ.ย. 2525  

วันที่ 6 มิถุนายน 2525 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โทษของกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2525 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานคว้าเอาวิมุตติธรรมมาครอง   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเกิดคือเชื้อไฟ  

วันที่ 17 เมษายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พัฒนาจิตให้พ้นพลังดึงดูดของกิเลส   

วันที่ 10 เมษายน 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกันตรนรกภายในจิต   

วันที่ 27 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเสียดายป่าช้า  

วันที่ 21 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภัยของจิตคือกิเลสเท่านั้น   

วันที่ 13 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 9 มีนาคม 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก