ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใด  

วันที่ 2 มีนาคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าชินชาต่อความเพียร   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้ว (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจดวงเสาะแสวงหา(ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่เหนือธรรม   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางห่างเหินจากมาร (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 24 มกราคม 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักแห่งความเป็นธรรม   

วันที่ 15 มกราคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 10 ม.ค. 2525  

วันที่ 10 มกราคม 2525 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมที่วัดป่าอุดมสมพร  

วันที่ 8 มกราคม 2525 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ธรรมมักเกิดในที่ขาดแคลน   

วันที่ 6 มกราคม 2525 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระกรรมฐานติดครูอาจารย์   

วันที่ 26 ธันวาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โรคเรื้อรังของจิต   

วันที่ 19 ธันวาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โอชารสแห่งธรรม   

วันที่ 13 ธันวาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเกิดคือกองเพลิง (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 11 ธันวาคม 2524 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 18 พ.ย. 2524  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ วันกฐิน 1 พ.ย. 2524  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทวนกระแสโลก   

วันที่ 26 ตุลาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำเนิดแห่งภพ   

วันที่ 8 ตุลาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรสุมภายใน (ก่อนปาฎิโมกข์)  

วันที่ 28 กันยายน 2524 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คุณค่าแห่งความมีครูมีอาจารย์  

วันที่ 26 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายพ้นทุกข์   

วันที่ 17 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของสมณะ   

วันที่ 13 กันยายน 2524 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะชะล้างจิตใจสัตว์โลก   

วันที่ 11 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สู้เพื่ออิสระของจิต   

วันที่ 3 กันยายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา   

วันที่ 27 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมถะและวิปัสสนา   

วันที่ 20 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาวิทยาลัยสงฆ์   

วันที่ 11 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินเพื่อพ้นทุกข์   

วันที่ 5 สิงหาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูมิใจทุกข์เพราะความเพียร   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคือน้ำดับไฟ   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักรบกับสรณะ   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีที่ต้องฝืน   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจใหม่เอี่ยมอยู่ในจิต   

วันที่ 25 มิถุนายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางของศาสดาและสาวก   

วันที่ 11 มิถุนายน 2524 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 18 พ.ค. 2524  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2524     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจให้ตื่น   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความลืมตัว   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนังบาง ๆ พรางตาไว้   

วันที่ 13 เมษายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาพิษเผาลน   

วันที่ 4 เมษายน 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเห็นแก่ตัว   

วันที่ 25 มีนาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก