ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 เม.ย. 2523  

วันที่ 22 เมษายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมที่วัดเขาน้อยสามผาน .. 21 เม.ย. 2523  

วันที่ 21 เมษายน 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาดม

ลูบคลำอะไรเวลานี้   

วันที่ 18 เมษายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ   

วันที่ 10 เมษายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปากท้องอย่าให้เหนือธรรม   

วันที่ 26 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงาของจิต   

วันที่ 21 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามเสด็จด้วยข้อปฏิบัติ   

วันที่ 17 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 15 มี.ค. 2523  

วันที่ 15 มีนาคม 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 14 มี.ค. 2523  

วันที่ 14 มีนาคม 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 13 มี.ค. 2523  

วันที่ 13 มีนาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จงดูใจด้วยธรรม   

วันที่ 1 มีนาคม 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 15 ก.พ. 2523  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขุดลงไปให้เจอะของจริง   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มุ่งมั่นปั้นตัว   

วันที่ 10 มกราคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมณะภายนอก สมณะภายใน   

วันที่ 26 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มุ่งสู่แดนหลุดพ้น   

วันที่ 20 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 18 ธ.ค. 2522  

วันที่ 18 ธันวาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบวชเป็นของยาก   

วันที่ 12 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 8 ธ.ค. 2522  

วันที่ 8 ธันวาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลี่คลายดูให้ชัด   

วันที่ 5 ธันวาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายแก้ความกลัว   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยประเพณี   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 14 พ.ย. 2522  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังจิตเหนือกำลังใดในโลก   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 30 ต.ค. 2522  

วันที่ 30 ตุลาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องตาย   

วันที่ 29 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาดม

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 23 ต.ค. 2522  

วันที่ 23 ตุลาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงความจริงจึงถึงธรรม  

วันที่ 19 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดินตามหลักธรรมด้วยอริยสัจ   

วันที่ 13 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึง  

วันที่ 3 ตุลาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝังใจมานาน   

วันที่ 26 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันภายในจิต   

วันที่ 18 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมยังคงเส้นคงวา   

วันที่ 14 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แดนสิ้นสมมุติ   

วันที่ 10 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 6 ก.ย. 2522  

วันที่ 6 กันยายน 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบบฉบับอันยอดเยี่ยม   

วันที่ 5 กันยายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 30 ส.ค. 2522  

วันที่ 30 สิงหาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บรรลุด้วยการปฏิบัติ   

วันที่ 28 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 22 ส.ค. 2522  

วันที่ 22 สิงหาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก