ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ค้นอยู่กับความจริง   

วันที่ 21 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานที่มีวันสิ้นสุด   

วันที่ 15 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จริงกับปลอมอยู่ด้วยกัน   

วันที่ 9 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 8 ส.ค. 2522  

วันที่ 8 สิงหาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติสองเจ้าของ   

วันที่ 4 สิงหาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 24 ก.ค. 2522  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำรวมระวังรักษาใจ  

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์เพื่อชัยชนะ   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 17 ก.ค. 2522  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จนตรอกออกปัญญา  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 9 ก.ค. 2522  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดแบบฉบับของผู้เห็นภัย   

วันที่ 27 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาทางเล็ดลอด   

วันที่ 22 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 21 มิ.ย. 2522  

วันที่ 21 มิถุนายน 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 15 มิ.ย. 2522  

วันที่ 15 มิถุนายน 2522 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โอวาทสำหรับนักเรียน นักศึกษา   

วันที่ 14 มิถุนายน 2522 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศากยบุตรปฏิบัติอย่างไร   

วันที่ 13 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลงกลลวงของกิเลส   

วันที่ 10 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น   

วันที่ 5 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าท้อถอยความพากเพียร  

วันที่ 1 มิถุนายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความอยากเป็นมรรคก็มี   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนจริงย่อมถึงธรรมของจริง   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราทำเพื่อเรา ต้องสู้ทุกอิริยาบถ  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 12 พ.ค. 2522  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 10 พ.ค. 2522  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก็บเขี้ยว ซ่อนเล็บ   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 5 พ.ค. 2522  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บิณฑบาตโปรดสัตว์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาแก้กิเลส   

วันที่ 23 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามต้อนด้วยเหตุผล   

วันที่ 19 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมศาสดา  

วันที่ 14 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซดซ้ายซดขวา โลกามิสทำลายกรรมฐาน   

วันที่ 9 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแฝงมากับธรรม   

วันที่ 5 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอหิปสฺสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้   

วันที่ 2 เมษายน 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดสมาธิ เพลินในปัญญา   

วันที่ 29 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนถอนหัวหนาม   

วันที่ 25 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจธรรมหักห้ามสิ่งชั่วร้ายได้   

วันที่ 15 มีนาคม 2522 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้เท่าปล่อยวาง   

วันที่ 14 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเด็ดกิเลสขาด   

วันที่ 6 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะปลงใจลงที่ไหน   

วันที่ 1 มีนาคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก