ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

สมหวังเพราะตั้งใจ  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานบังคับใจ –ธรรมอัศจรรย์   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินอันงาม  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรม   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาจริงเอาจังหวังพ้นทุกข์  

วันที่ 30 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 26 มกราคม 2522  

วันที่ 26 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 มกราคม 2522  

วันที่ 22 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 18 มกราคม 2522  

วันที่ 18 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 13 มกราคม 2522  

วันที่ 13 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 12 ม.ค. 2522  

วันที่ 12 มกราคม 2522 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม   

วันที่ 8 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มูลกรรมฐาน งานของพระ  

วันที่ 4 มกราคม 2522 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำสัตย์อธิษฐาน   

วันที่ 22 ธันวาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใจ  

วันที่ 15 ธันวาคม 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงท้าทายตลอดเวลา   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มัชฌิมาตามขั้นของกิเลส   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานที่มีผลมาก  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข็มทิศทางเดิน   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมทายาท   

วันที่ 31 ตุลาคม 2521 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้อสุภะ รู้อย่างไร   

วันที่ 31 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 23 ต.ค. 2521  

วันที่ 23 ตุลาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามดูความจริง   

วันที่ 18 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ต.ค. 2521  

วันที่ 16 ตุลาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 14 ต.ค. 2521  

วันที่ 14 ตุลาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกจิตให้มีคุณค่า   

วันที่ 13 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 ต.ค. 2521  

วันที่ 9 ตุลาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจ ๔   

วันที่ 7 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหด   

วันที่ 2 ตุลาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 ต.ค. 2521  

วันที่ 2 ตุลาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขันธ์ ๕ ต่างหากจากจิต   

วันที่ 26 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญายอกย้อน   

วันที่ 22 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ก.ย. 2521  

วันที่ 16 กันยายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตะครุบเงา   

วันที่ 15 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

องครักษ์ของอวิชชา   

วันที่ 10 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รากแก้วของวัฏจักร   

วันที่ 5 กันยายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 ก.ย. 2521  

วันที่ 2 กันยายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 1 ก.ย. 2521  

วันที่ 1 กันยายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจให้ต่อสู้   

วันที่ 28 สิงหาคม 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2521  

วันที่ 26 สิงหาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมตายกับความเพียร   

วันที่ 23 สิงหาคม 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก