ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

หลักเกณฑ์ของวัฏจักร  

วันที่ 17 สิงหาคม 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 13 ส.ค. 2521  

วันที่ 13 สิงหาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 11 ส.ค. 2521  

วันที่ 11 สิงหาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มานะ ๙ อวิชชาครอบจิต  

วันที่ 10 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  

วันที่ 5 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัพเพ ธัมมา อนัตตา  

วันที่ 5 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดของจิต   

วันที่ 3 สิงหาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามัวเมาความจำ   

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2521 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 27 ก.ค. 2521  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 20 ก.ค. 2521  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 19 ก.ค. 2521  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเป็นอิสระของจิต  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกลัวสติปัญญา   

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 1 ก.ค. 2521  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจจริงอย่างนี้   

วันที่ 23 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2521  

วันที่ 18 มิถุนายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 มิ.ย. 2521  

วันที่ 16 มิถุนายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หันหลังให้ข้อปฏิบัติ  

วันที่ 14 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 13 มิ.ย. 2521  

วันที่ 13 มิถุนายน 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความบริสุทธิ์   

วันที่ 9 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดเผยโลกธาตุ   

วันที่ 6 มิถุนายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 มิ.ย. 2521  

วันที่ 3 มิถุนายน 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 31 พ.ค. 2521  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนทุกข์เพื่อสุข   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 พ.ค. 2521  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจฝึกทรมานได้   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหนือสมมุติ  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 เม.ย. 2521  

วันที่ 26 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดัดสันดานกิเลส   

วันที่ 24 เมษายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 17 เม.ย. 2521  

วันที่ 17 เมษายน 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 8 เม.ย. 2521  

วันที่ 8 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 เม.ย. 2521  

วันที่ 6 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 5 เม.ย. 2521  

วันที่ 5 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ๋อยกลางเรือนของกิเลส   

วันที่ 31 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 มี.ค. 2521  

วันที่ 21 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตลาดมรรคผลนิพพาน   

วันที่ 17 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระจริง-พระกาฝาก   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพียรเป็นอัศจรรย์ ผลก็เป็นอัศจรรย์   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แหวกแนว   

วันที่ 28 มกราคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิสูจน์ตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 21 มกราคม 2521     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก