ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

กอดกรรมฐานอยู่เฉย ๆ   

วันที่ 9 มกราคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมคือเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพาน   

วันที่ 9 มกราคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของจริงเต็มตัว .. 21 ธ.ค. 2520  

วันที่ 21 ธันวาคม 2520 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซ่อนเล็บ   

วันที่ 10 ธันวาคม 2520 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอชัยชนะอย่างเดียว ... 11 พ.ย. 2520  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวัน .. 24 ต.ค. 2520  

วันที่ 24 ตุลาคม 2520 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวัน... 9 พ.ค. 2520  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดำเนินตามทางของนักปราชญ์   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวัน ... 19 มี.ค. 2520  

วันที่ 19 มีนาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์   

วันที่ 4 มีนาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอดแห่งธรรม   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2520     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

สร้างเรือนใจ   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างความดีไว้เสียแต่ต้นมือ   

วันที่ 21 มกราคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่ฆ่ากิเลส   

วันที่ 8 มกราคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 14 ธ.ค. 2519  

วันที่ 14 ธันวาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทิฏฐธรรม วิหารธรรม   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2519  

วันที่ 22 ตุลาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก   

วันที่ 22 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 21 ก.ย. 2519  

วันที่ 21 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 18 ก.ย. 2519  

วันที่ 18 กันยายน 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด