ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 เม.ย. 2517  

วันที่ 25 เมษายน 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 19 ก.พ. 2517  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2517     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 10 พ.ย. 2516  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2516     สถานที่ : ไม่ระบุ

อบรมคณะผ้าป่า คุณชวน สอนสงคราม 27 ต.ค. 2516  

วันที่ 27 ตุลาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 9 ต.ค. 2516  

วันที่ 9 ตุลาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 2 ต.ค. 2516  

วันที่ 2 ตุลาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวัน วิสาขบูชา 2516  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 4 มี.ค. 2516  

วันที่ 4 มีนาคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวัน มาฆบูชา 2516  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรม   

วันที่ 7 มกราคม 2516     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 18 ธ.ค. 2515  

วันที่ 18 ธันวาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 12 ธ.ค. 2515  

วันที่ 12 ธันวาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขต   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 8 พ.ย. 2515  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 3 พ.ย. 2515  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 29 ต.ค. 2515  

วันที่ 29 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2515  

วันที่ 22 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 21 ต.ค. 2515  

วันที่ 21 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 14 ต.ค. 2515  

วันที่ 14 ตุลาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 19 ก.ย. 2515  

วันที่ 19 กันยายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 8 ก.ย. 2515  

วันที่ 8 กันยายน 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้นเหตุที่จะให้ทราบความจริงทั้งหลาย   

วันที่ 30 สิงหาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมที่กรมทหาร จ.นครราชสีมา 15 ส.ค. 2515  

วันที่ 15 สิงหาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ถูกปิดตัน   

วันที่ 6 สิงหาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จ   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 17 มี.ค. 2515  

วันที่ 17 มีนาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 28 ก.พ. 2515  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

25 ธ.ค. 2514 เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ...  

วันที่ 25 ธันวาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 20 ธ.ค. 2514  

วันที่ 20 ธันวาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ไหนก็เท่าเดิม   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 1 พ.ย. 2514  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 17 ต.ค. 2514  

วันที่ 17 ตุลาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจจะงามได้เพราะธรรม   

วันที่ 16 ตุลาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 15 ต.ค. 2514  

วันที่ 15 ตุลาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 6 ส.ค. 2514  

วันที่ 6 สิงหาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 2 ส.ค. 2514  

วันที่ 2 สิงหาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 22 ก.ค. 2514  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 7 ก.ค. 2514  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 1 ก.ค. 2514  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 พ.ค. 2514  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก